Norsk-Fransk oversettelse av dikt

 
 

Fler eksempler
1.Av og til gir hun leseren et poetisk støt slik at dennes tankeapparat settes i gang, men ofte blir det noe forunderlig lukket, uengasjerende, stillestående over hennes dikt.
2.En litterær ønskekonsert" kaller anmelderen Märta Tikkanensog Tua Forsstro" antologi" Du tror du kuer meg liv ?" med 200 dikt av finske og finlandssvenske forfatterinner.
3.En lærer kan med et klokt utvalg av dikt, noveller, essays etc., vekke interesser som gjør skoleungdommen til fremtidige konsumenter av litteratur.
4.Et polyfont dikt om døden", står det også på forsiden.
5.Ethvert forsiktig forsøk her i landet på å få til et kollektivt minnesmerke, må sidestilles med en analfabets forsøk på å skrive dikt.
6.Filosofisk Senetrækning" er et dikt i de stengte perspektivers tegn.
7.Hvis George Johnstons gjendiktninger av Knut Ødegård er til å stole på - det vil si hvis de gjengir hans originale nynorsk like godt som de fungerer som utmerkede små dikt på engelsk - da er norske Knut Ødegård en poet man bare må beundre, en poet av vår tid og for vår tid, en som fortjener å bli bedre kjent og lest, misunt og imitert.
8.Kjærlighetens dikter" blir Seifert kalt med rette, men ikke bare for de mange erotiske dikt han har skrevet.
9.Klokkesong" er knyttet til Wibeke Knagenhjelms dikt, skrevet på sognemål blandet med fragmenter av gamle latinske messetekster, og som handler om kirkens plass i - og kirkeklokkenes akkompagnement til - menneskenes liv, i glede og sorg gjennom generasjonene.
10.Norges Kunsthistorie" bind IVII," Norske Dikt" bind IVI," Dyrenes Liv" bind IVI og" Det Moderne Norge" bind IVII fra Forlagssentralen A / S.
11.Og" vi (redaktørene) bestemte oss for å være hensynsløst subjektive - hvert dikt er kommet med her, fordi vi synes det er et godt dikt, uten hensyn til om forfatteren er en av de etablerte".
12.Ord som verden så forakter, ord i dikt...
13.Ska denna skakkjæften tel å læsa att no", sa sambygdingene når han ble bedt om å opptre med en stubb eller et dikt.
14.Terje Viken" - Ibsens store dikt) og dermed blitt omvendt til kvekernes lære.
15.Derimot hører jeg av og til på skuespillere som leser dikt og prosatekster.
16.Det er ikke alle dikt som har en mening.
17.Det er vesentlig dikt jeg skriver.
18.Egentlig kommer man aldri tett nok innpå den begivenheten som et dikt er, ifølge Dylan Thomas.
19.Eller de skrev simpelthen dikt.
20.Et dikt er en omvei til å si noe som ikke kan sies, men som det er viktig blir forsøkt sagt.
21.Et godt dikt ?
22.Har alltid hatt en svakhet for den lette, litt ironiske tonen i Tønseths dikt og mente at et samarbeide med ham ville være til glede for oss begge - og for kunstinteresserte.
23.Jeg har alltid vært glad i å skrive, både stiler på skolen og dikt og fortellinger.
24.Jeg har skrevet et dikt, en torso av et dikt, om Bolivia.
25.Jeg håper at fotografiene og de mange sprang i teksten mellom drøm, dikt, refleksjon og gjenfortalt virkelighet skal synliggjøre det usynlige.
26.Jeg tror ikke verden får se noen som meg før om 200 år, ingen har gjort som meg - lest dikt om mine motstandere, forutsagt hvilken runde de ville bli slått ut osv.
27.Jeg var ikke mye nedpå togsetet under hjemturen til Furnes fra Oslo, da Cappelen forlag for syv år siden innkalte meg, for å fortelle at de endelig ville utgi" Lævandes dikt".
28.Men det er bare noen dikt som er oversatt til norsk, sier Tunström, som har vært et stort navn i Sverige i mange år, men som ikke riktig er oppdaget utenlands ennå.
29.Mye lettere å skrive tøysevers enn å skrive dikt med mening, forklarer en gutt.
30.Oversettelser vil jeg ikke bruke min lille fritid her til, men et dikt blir det nok både i ny og ne.
Dine siste søk