Norsk-Fransk oversettelse av dynge

Oversettelse av ordet dynge fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

dynge på fransk

dynge
generellsubst. ordure [f]
  zoologisubst. excréments [mp], fiente [f], crottes [fp], ordures [fp]
  gjødselsubst. fumier [m], crottin [m], excréments [mp]
Synonymer for dynge
Avledede ord av dynge
Fler eksempler
1.Da begynner regissøren Howard Zieff å dynge begivenhetene oppå hverandre og vi får inntrykk av at Eastman går amok, hvilket ikke skal være meningen.
2.Enkelte ganger kan det se ut som den reneste dynge ved slike automater, ikke minst de som er innmontert i banklokalenes yttervegger, synes vår leser.
3.I en situasjon hvor det hvite mindretallsregimet i SydAfrika fortsetter sin kamp mot rasemessig likhet og rettferdighet og det internasjonale press synes å ha liten virkning, kan man saktens spørre om det har noen hensikt å dynge en ny fordømmelse opp på toppen av alle de tidligere.
4.Veien å gå for en RSgymnast er ikke å dynge på med store tekniske vansker, før en har greid å arbeide slik med kroppen at en kan formidle en stemning til dommere og publikum.
5.Jeg er redd for å dynge spillerne ned med nye ting.
6.Ostefatet besto av to tørre oster og en dynge druer.
7.Skuffer er endevendt og alt fra gamle kjærlighetsbrev til fotografier og undertøy ligger i en eneste stor dynge.
Liknende ord

 
 

dynge som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) dyngedyngendedynget
Indikativ
1. Presens
jegdynger
dudynger
handynger
vidynger
deredynger
dedynger
8. Presens perfektum
jeghar dynget
duhar dynget
hanhar dynget
vihar dynget
derehar dynget
dehar dynget
2. Preteritum (Fortid)
jegdynget
dudynget
handynget
vidynget
deredynget
dedynget
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde dynget
duhadde dynget
hanhadde dynget
vihadde dynget
derehadde dynget
dehadde dynget
4a. Presens futurum
jegvil/skal dynge
duvil/skal dynge
hanvil/skal dynge
vivil/skal dynge
derevil/skal dynge
devil/skal dynge
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha dynget
duvil/skal ha dynget
hanvil/skal ha dynget
vivil/skal ha dynget
derevil/skal ha dynget
devil/skal ha dynget
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle dynge
duville/skulle dynge
hanville/skulle dynge
viville/skulle dynge
dereville/skulle dynge
deville/skulle dynge
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha dynget
duville/skulle ha dynget
hanville/skulle ha dynget
viville/skulle ha dynget
dereville/skulle ha dynget
deville/skulle ha dynget
Imperativ
Bekreftende
dudyng
viLa oss dynge
deredyng
Nektende
duikke dyng! (dyng ikke)
dereikke dyng! (dyng ikke)
Dine siste søk