Norsk-Fransk oversettelse av eksamen

Oversettelse av ordet eksamen fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

eksamen på fransk

eksamen
skolersubst. test [m], interrogation [f], épreuve [f]
  skoler - universitetetsubst. examen [m]
Avledede ord av eksamen
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Chr. Radich" skal til Canada og seiler fra Horten 7. mai. Turen går via Las Palmas og Bermuda til Gaspe i Canada, hvor eksamen skal finne sted.
2.Dersom diplomatfruen aksepteres og ansettes ved slaviskbaltisk institutt, vil skolen måtte forutse at våre elever avlegger sin eksamen ved et annet lærested," heter det.
3.Det vet jeg ikke, men meg vil det gi min eksamen", var svaret.
4.Såvidt vites gjorde hun ingen anvendelse av sin eksamen, men fikk ansettelse som folkeskolelærerinde i Kristiania hvor hun døde ugift i 1906.
5.Vi kan vanskelig se det sovjetiske fremstøt som noe annet enn et intensivert forsøk på å kartlegge ikke minst de studenter som har sin eksamen fra denneskole," heter det i brevet fra sikkerhets og efterretningsskolen.
6.Akkurat nå er det deilig å slappe av efter eksamen og en hektisk russetid.
7.Det er ikke så mange som er blitt rammet i avviklingen av skriftlig eksamen, men spørsmålet er hva som vil skje med censuren.
8.Fotballen får ikke ta overhånd, sier han og forteller at elevene får komplett undervisning i videregående skoles studieretning for handels og kontorfag med avsluttende eksamen efter tre år, slik at de har muligheter til å studere videre om de ønsker det.
9.Hvordan skal vurderingen foregå, må man opp til eksamen ?
10.Jeg ble skuffet over svaret fra inntakskontoret, og særlig fordi jeg fulgte rådet jeg fikk da jeg søkte ifjor - og har tatt eksamen i anatomi og fysiologi, sier kvinnen på Aftenpostens henvendelse.
11.Jeg fikk toppkarakterer til eksamen fordi jeg var en datasnok.
12.Jeg kan ikke se hvorfor et land som tilhører østblokken skal behøve å gå opp til eksamen i Vesten.
13.Jeg klarte faktisk å få en eksamen i litteratur, så ble det teater.
14.Jeg reiser forøvrig til USA allerede på onsdag og selv om jeg skal ha en eksamen i økonomi på Universitet i San Diego, blir det også tid til trening, sier Ørnulfbokseren, som ikke kan få fullrost de treningsmulighetene han har i USA.
15.Jeg tok eksamen i de to fagene ivår og det med bra karakterer fra Rosenvilde videregående skole.
16.Men det er hard jobbing, medgir Anne Kristi Sommer, fordi vi lever under et konstant eksamenspress, med avsluttende eksamen efter hvert semester.
17.Middelet er så mildt at det blir gitt til trette skolebarn som skal kvikke seg litt opp foran en eksamen, sa Dr. Kramer.
18.Må lærerne ta eksamen i mopedkjøring ?
19.Sofie Conradine Schjøtt tok sin eksamen seks år efter Cathrine Dahl, og kvinners arbeidsmuligheter hadde nok forbedret seg på de årene.
20.Spørsmålet om skriftlig eksamen skal begynne før eller efter 17. mai, er uvesentlig, mener arbeidsgruppen, som fastslår at hensynet til forsvarlig Censur og til at Censorene skal ha tid til vanlig undervisning ved siden av, må avgjøre når eksamen skal avholdes.
21.Utspillet fra Norsk Lærerlag like før årsskiftet er et signal om at vi kan få en ny debatt om bruken av karakterer og eksamen.
22.Vi betrakter denne øvelsen som en slags eksamen.
23.Vi hadde nok stilt sterkere dersom vi hadde fått bruke skrivemaskin eller skjerm, sier Toreng, som mandag var oppe til artium i norsk 40 år efter at han egentlig skulle avlagt eksamen.
24.Vi har løst problemene med å skaffe censorer til eksamen, sier professor Peter Lødrup, dekanus ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.
25.Vi kan tilby et halvannetårig agronomkurs, og et avkortet agronomkurs for studenter med eksamen artium.
26.Vi vil gjerne gjøre hva vi kan for at våre kandidater skal få arbeide efter eksamen ; vi vil bidra til å gjøre dem brukbare i flere sammenhenger.
27.Årets eksamen blir å anse som en prøveordning.
28.1100 studenter oppmeldt til eksamen i 2. og 4. avdeling skal fra 3. desember sitte på 18 forskjellige steder.
29.14. og 15. mai er det eksamen i norsk I og norsk II.
30.16 seksere i standpunktkarakterer, og på toppen av dette, full klaff med fire seksere til skriftlig eksamen.
Dine siste søk