Norsk-Fransk oversettelse av eksepsjonell

Oversettelse av ordet eksepsjonell fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

eksepsjonell på fransk

eksepsjonell
uvanligadjektiv exceptionnel, extraordinaire
Synonymer for eksepsjonell
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Derimot kan man av den artistiske måten Morphy vant så mange av sine partier på, slutte at han var en eksepsjonell begavelse, og det er nærliggende å tro at han også ville ha hevdet seg i aller fremste rekke blant våre dagers stormestere.
2.Han mener at det inntrufne i mars 1982 er av en så eksepsjonell karakter at ingen tror at noe lignende skal gjenta seg.
3.Hans tolkning var denne gangen eksepsjonell, teknisk og musikalsk på nivå med det beste.
4.Hvem kan komme med innvendinger mot" teamwork" ?" -" Hvorfor trenger byråforskere tre måneder på å svare på enkle spørsmål, og hvorfor kaster tekstforfattere bort tiden på skvaldremøter når de omsider setter igang ?" -" Hvis en tekstforfatter i gjennomsnittet bruker en time i uken på virkelig å skrive, er han eksepsjonell.
5.Hvis frøken Budd nå frasier seg sitt britiske statsborgerskap bare måneder efter å ha fått det på en høyst eksepsjonell måte, da har statens behandlingsrutiner blitt utnyttet på det groveste og britisk idrett brukt på en skamfull måte.
6.Jeg mener at all kunst kan være eksepsjonell på to måter, enten kvalitetsmessig eller i bruken av ytre virkemidler.
7.På dette tidspunkt, ikke stort over de 20, var han allerede betraktet som en eksepsjonell sjakkbegavelse, med mange fine triumfer allerede, i den grad krigstiden ga muligheter for konkurranse.
8.Statsminister Olof Palme kom på kvelden tilbake til Stockholm fra Jurij Andropovs begravelse i Moskva og uttalte at han var blitt møtt med en eksepsjonell vennlighet fra utenriksminister Andrej Gromykos side.
9.Nationaltheatrets situasjon har vært eksepsjonell.
10.De er av samme merke som Hokksundgutten bruker, men glien skal visstnok være helt eksepsjonell på Lindvalls par - de såkalte gullskiene, myntet på hans tremilsseier fra Hof ifjor.
11.Fergekroen Lanternen har en eksepsjonell beliggenhet og er en av de få uteserveringer med middagsmeny.
12.For Zola avslørte seg som en eksepsjonell terrengløperske.
13.Jeg tror hun må hatt en meget god grunnleggende stemmeundervisning, og at hun dessuten var benådet med en eksepsjonell stemmeressurs.
14.Kommer det av at Sveriges situasjon er helt eksepsjonell og sensitiv sett fra Washington og London ?
15.Selv om min praksis neppe er representativ for alle spesialister uten kommunal avtale, er det heller ingen grunn til å anta at den er eksepsjonell så lenge man baserer seg på inntrykk heller enn data.
Dine siste søk