Norsk-Fransk oversettelse av eksplosiv

Oversettelse av ordet eksplosiv fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

eksplosiv på fransk

eksplosiv
generelladjektiv explosif
  lingvistikkadjektiv explosif, occlusif
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Tilbudet av dataprogrammer og ulike integrerte datapakker for mikrodatamaskiner er i en slik eksplosiv utvikling at det neppe vil la seg gjøre å utarbeide en perfekt oversikt over hva leverandørene tilbyr her i landet.
2.Utviklingen ved jusstudiet har vært eksplosiv.
3.Bankenes utlån har vist en nærmest eksplosiv økning i januar.
4.Bevilgningene til sosial og helseformål i kommuner og fylker viser tildels en eksplosiv økning.
5.Brannen brøt ut mandag eftermiddag i 15.15tiden og bredte seg med eksplosiv fart.
6.Brannen var eksplosiv.
7.Bruk av ultralyd har hatt en nesten eksplosiv utvikling de senere år.
8.De melder om en" eksplosiv stemning" i den kristeligdemokratiske gruppe og i partiet CDUs grunnorganisasjoner.
9.De private finansieringsselskapene har hatt en eksplosiv utvikling.
10.Den ene typen eksploderer i luften og sprer en eksplosiv sky av kjemikalier.
11.Deres våpen skal være nystartede West Computer, og våpenet er ladet med en eksplosiv blanding av nytenkning og ambisiøse vyer.
12.Det ble detonert 600 tonn eksplosiv olje på toppen av et ca. 50 meter høyt tårn i New Mexico, forøvrig i nærheten av stedet for detoneringen av USAs første atombombe i 1945.
13.Det er en velsmakende lyserød medisin, men overdosering kan føre til eksplosiv prisstigning, svekket konkurranseevne og enda større arbeidsledighet.
14.Det har skjedd en eksplosiv økning av antallet båter under 50 bruttotonn, som kan fiske uten konsesjon.
15.Det har vært en eksplosiv økning i antallet båter her i byen i de senere år, og det er milelange ventelister både for å få båtplass på sjøen og opplagsplass om vinteren.
16.Er det noe som har utviklet seg med eksplosiv hastighet, så er det sekundærbruken av utøvende kunstneres prestasjoner.
17.Felles for alle er at de er mennesker med lav toleranseterskel for frustrasjon og med eksplosiv og ukontrollert oppførsel.
18.Fire sovende barn brant inne i en eksplosiv brann i den gamle tømmerbygningen.
19.Firehjulsdrevne biler har hatt en eksplosiv utvikling i Norge de siste årene.
20.For så lenge den pågår, vil den øve et uholdbart press på de arabiske regimene i Gulfen og hindre at de går løs på sine egne alvorlige, indre problemer, som finnes i en eksplosiv blanding av religion, olje, sosiale motsetninger og supermaktsinteresser.
21.Forrige uke viste denne aksjen en nesten eksplosiv utvikling med en økning på nesten 40 prosent.
22.Fredag var det ingen tegn på noen eksplosiv begeistring på New York Børsen.
23.Han er eksplosiv som en usikret granat, krevet like nådeløst av orkesteret som Scarpia av Tosca.
24.Heløe fremhevet at vi står foran en eksplosiv utvikling innen bruken av høyteknologi på sykehus.
25.Hverken USA eller andre" ansvarlige land" kan snu ryggen til en eksplosiv brann i naboens hus.
26.India er allerede en politisk vulkan, og det er grunn til å frykte at den i tiden som kommer, vil bli enda mer eksplosiv.
27.Kombinasjonen kan være eksplosiv, spesielt når vennene er Åse Kleveland, Wenche Myhre, Lillebjørn Nilsen og Johan Stengård.
28.Men da Anatolij Karpov på slutten av 1960tallet gjennomgikk en nesten eksplosiv utvikling, måtte både Botvinnik og andre revidere sin oppfatning.
29.Men det dreier seg ikke bare om kjernefamilien som er like eksplosiv som kjernevåpen, men også om kunstnerproblematikk.
30.Men direktør Svenn R. Nesheim understreker at gassen som er benyttet, PHP23 eller Phosphingass som den heter, ikke er eksplosiv og at det skal temmelig store mengder til før den skader mennesker.
Dine siste søk