Norsk-Fransk oversettelse av ekstemporere

Oversettelse av ordet ekstemporere fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ekstemporere på fransk

ekstemporere
taleverb improviser
Liknende ord

 
 

ekstemporere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) ekstemporereekstemporerendeekstemporert
Indikativ
1. Presens
jegekstemporerer
duekstemporerer
hanekstemporerer
viekstemporerer
dereekstemporerer
deekstemporerer
8. Presens perfektum
jeghar ekstemporert
duhar ekstemporert
hanhar ekstemporert
vihar ekstemporert
derehar ekstemporert
dehar ekstemporert
2. Preteritum (Fortid)
jegekstemporerte
duekstemporerte
hanekstemporerte
viekstemporerte
dereekstemporerte
deekstemporerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde ekstemporert
duhadde ekstemporert
hanhadde ekstemporert
vihadde ekstemporert
derehadde ekstemporert
dehadde ekstemporert
4a. Presens futurum
jegvil/skal ekstemporere
duvil/skal ekstemporere
hanvil/skal ekstemporere
vivil/skal ekstemporere
derevil/skal ekstemporere
devil/skal ekstemporere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha ekstemporert
duvil/skal ha ekstemporert
hanvil/skal ha ekstemporert
vivil/skal ha ekstemporert
derevil/skal ha ekstemporert
devil/skal ha ekstemporert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle ekstemporere
duville/skulle ekstemporere
hanville/skulle ekstemporere
viville/skulle ekstemporere
dereville/skulle ekstemporere
deville/skulle ekstemporere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha ekstemporert
duville/skulle ha ekstemporert
hanville/skulle ha ekstemporert
viville/skulle ha ekstemporert
dereville/skulle ha ekstemporert
deville/skulle ha ekstemporert
Imperativ
Bekreftende
duekstemporer
viLa oss ekstemporere
dereekstemporer
Nektende
duikke ekstemporer! (ekstemporer ikke)
dereikke ekstemporer! (ekstemporer ikke)
Dine siste søk