Norsk-Fransk oversettelse av ekstra

Oversettelse av ordet ekstra fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ekstra på fransk

ekstra
informasjonadjektiv additionnel, supplémentaire, auxiliaire, complémentaire, extra
  formåladjektiv auxiliaire, supplémentaire, complémentaire, accessoire, d'appoint, de rechange, de réserve
  overskytendeadjektiv additionnel, supplémentaire
Synonymer for ekstra
Avledede ord av ekstra
Anagram av ekstra
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Den gang viste undersøkelsen at en ekstra valgdag overhode ikke hadde noen innvirkning på valgdeltagelsen med et lite unntak for kommuner med stort innslag av ukependlere.
2.Det betyr at avslutningen av sesjonen også av den grunn blir ekstra hektisk og til dels dramatisk.
3.Det var en fornøielse å komme på dekk morgenen efter avgangen fra Madeira ; alle mann gav sin morgenhilsen med en ekstra elskverdig betoning ; i øienkroker blinket bare smil.
4.Efter mitt skjønn skal det nytte å gjøre en ekstra innsats for å nå mål som en setter seg.
5.Hans svar er benektende, men han understreker at" det er verdt å bruke noen milliarder kroner ekstra hvert år innen NATO for å gjøre sannsynligheten for atomkrig enda mindre.
6.Hjertet slo et ekstra slag, den dårlige samvittighet meldte seg øyeblikkelig.
7.Jubileumslekene" i 1906 - ti år efter de første moderne leker i 1896 - ga altså Ewry en ekstra mulighet til medaljer hans efterfølgere aldri fikk.
8.Lille kjør som du vil" med fire ekstra overnattinger a kr. 140 - tilsammen 560, og betalte ekstra for tosengs lugar med toalett - kr. 240 (innvendig) på tilbakereisen NewcastleGøteborg, tilsammen kr. 2230,.
9.Prematurbarnefondet" vil ha som formål å skaffe tilveie ekstra teknisk utstyr til sykehusbruk for for tidlig fødte barn.
10.The Grand Slam" betyr dessuten en ekstra bonus på en million dollars !
11.VINDU MOT BAKGÅRDEN" (1954) er et av Alfred Hitchcocks hovedverker, hvor hans foretrukne skuespiller på 1950tallet, James Stewart, den gjennomsnittlige amerikaner med ekstra integritet plasseres i roller som strider litt imot dem han vanligvis spiller.
12.Vi setter ekstra stor pris på Norgesbesøk, for det er så mange nordmenn som støtter vårt arbeid.
13.(IPS) USAs utenriksdepartement har rettet en advarsel til alle nordamerikanske borgere i Colombia om å være ekstra påpasselig med hensyn til sin egen sikkerhet efter at colombianske narkotikasmuglere angivelig har fremsatt trusler om å ta livet av 10 nordamerikanere for hver colombianer som blir utlevert til USA.
14.(NTBRB) Det tekniske personalet i de to danske aviser Politiken og Ekstra Bladet gjenopptok søndag eftermiddag arbeidet, og ledelsen i Politikens Hus i København regner med at de to avisene kommer ut som normalt mandag.
15.Slå Sverigëkampanjen vil ikke minst bli et slags nytt kommunikasjonsmiddel for norske bedrifter som det nå gjelder, en ekstra satsing mot et oppgitt og konkret mål.
16.100 dollar ekstra pr. bil I 200 for alle tre i stedet for 900.
17.90 prosent av vannkraftkommunene gir ingen ekstra fortjeneste når skatteutjevningsmidlene og tilskuddet til lærerlønningene er redusert.
18.Arbeiderne har vært ekstra påpasselige nettopp i den siste tiden ! sa hovedtillitsmannen.
19.At det skulle skje i selve finalen var spesielt morsomt, eftersom det betyr litt ekstra at det nettopp er VIF som er finalemotstander.
20.Betyr ikke det en ekstra belastning, økonomisk sett ?
21.Blir det ekstra vanskelig når en av talerne også er formann i nettopp Kristelig Folkeparti ?
22.De ekstra studieplassene vil virke dempende på ledigheten blant unge, og de som får utdannelse vil i fremtiden stå sterkere på arbeidsmarkedet, uttaler statsråd Lars Roar Langslet.
23.De første årene er viet ekstra stor oppmerksomhet.
24.De som skal kjøre over fjellet før jul, kan godt ta med seg et ekstra pledd og en termos med kaffe i bilen, sier Lisbeth Instanes ved Veimeldingssentralen på Kjeller.
25.Den lange ventetiden medfører ekstra arbeidsbelastning for personalet.
26.Denne seieren smaker ellers ekstra bra eftersom vi før sesongen startet nærmest ikke engang ble regnet for en seriøs sluttspillkandidat.
27.Derfor burde tilbud om avlastning heller gis med rund hånd til alle som har ekstra omsorgsarbeide, uansett art.
28.Derfor er ATLs utspill nå ekstra gledelig, og vi vil utfordre ATL til å ta et initiativ overfor myndighetene i denne saken.
29.Derfor gleder vi oss nå ekstra mye over invitasjonene fra våre naboland.
30.Dersom NRK betalte en krone i stedet for de åtte ørene og viste ti spillefilmer i året, ville dette tilføre norsk spillefilmproduksjon 2025 millioner ekstra.
Dine siste søk