Norsk-Fransk oversettelse av ekstrahere

Oversettelse av ordet ekstrahere fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ekstrahere på fransk

ekstrahere
kjemiskverb extraire
Synonymer for ekstrahere
Fler eksempler
1.Vinåndhjelperen" lages ved å oppløse 20 forskjellige slags urter og andre naturlige ingredienser i vann, og så ekstrahere dem.
Liknende ord

 
 

ekstrahere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) ekstrahereekstraherendeekstrahert
Indikativ
1. Presens
jegekstraherer
duekstraherer
hanekstraherer
viekstraherer
dereekstraherer
deekstraherer
8. Presens perfektum
jeghar ekstrahert
duhar ekstrahert
hanhar ekstrahert
vihar ekstrahert
derehar ekstrahert
dehar ekstrahert
2. Preteritum (Fortid)
jegekstraherte
duekstraherte
hanekstraherte
viekstraherte
dereekstraherte
deekstraherte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde ekstrahert
duhadde ekstrahert
hanhadde ekstrahert
vihadde ekstrahert
derehadde ekstrahert
dehadde ekstrahert
4a. Presens futurum
jegvil/skal ekstrahere
duvil/skal ekstrahere
hanvil/skal ekstrahere
vivil/skal ekstrahere
derevil/skal ekstrahere
devil/skal ekstrahere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha ekstrahert
duvil/skal ha ekstrahert
hanvil/skal ha ekstrahert
vivil/skal ha ekstrahert
derevil/skal ha ekstrahert
devil/skal ha ekstrahert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle ekstrahere
duville/skulle ekstrahere
hanville/skulle ekstrahere
viville/skulle ekstrahere
dereville/skulle ekstrahere
deville/skulle ekstrahere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha ekstrahert
duville/skulle ha ekstrahert
hanville/skulle ha ekstrahert
viville/skulle ha ekstrahert
dereville/skulle ha ekstrahert
deville/skulle ha ekstrahert
Imperativ
Bekreftende
duekstraher
viLa oss ekstrahere
dereekstraher
Nektende
duikke ekstraher! (ekstraher ikke)
dereikke ekstraher! (ekstraher ikke)
Dine siste søk