Norsk-Fransk oversettelse av ekstrapolere

Oversettelse av ordet ekstrapolere fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ekstrapolere på fransk

ekstrapolere
generellverb extrapoler
Liknende ord

 
 

ekstrapolere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) ekstrapolereekstrapolerendeekstrapolert
Indikativ
1. Presens
jegekstrapolerer
duekstrapolerer
hanekstrapolerer
viekstrapolerer
dereekstrapolerer
deekstrapolerer
8. Presens perfektum
jeghar ekstrapolert
duhar ekstrapolert
hanhar ekstrapolert
vihar ekstrapolert
derehar ekstrapolert
dehar ekstrapolert
2. Preteritum (Fortid)
jegekstrapolerte
duekstrapolerte
hanekstrapolerte
viekstrapolerte
dereekstrapolerte
deekstrapolerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde ekstrapolert
duhadde ekstrapolert
hanhadde ekstrapolert
vihadde ekstrapolert
derehadde ekstrapolert
dehadde ekstrapolert
4a. Presens futurum
jegvil/skal ekstrapolere
duvil/skal ekstrapolere
hanvil/skal ekstrapolere
vivil/skal ekstrapolere
derevil/skal ekstrapolere
devil/skal ekstrapolere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha ekstrapolert
duvil/skal ha ekstrapolert
hanvil/skal ha ekstrapolert
vivil/skal ha ekstrapolert
derevil/skal ha ekstrapolert
devil/skal ha ekstrapolert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle ekstrapolere
duville/skulle ekstrapolere
hanville/skulle ekstrapolere
viville/skulle ekstrapolere
dereville/skulle ekstrapolere
deville/skulle ekstrapolere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha ekstrapolert
duville/skulle ha ekstrapolert
hanville/skulle ha ekstrapolert
viville/skulle ha ekstrapolert
dereville/skulle ha ekstrapolert
deville/skulle ha ekstrapolert
Imperativ
Bekreftende
duekstrapoler
viLa oss ekstrapolere
dereekstrapoler
Nektende
duikke ekstrapoler! (ekstrapoler ikke)
dereikke ekstrapoler! (ekstrapoler ikke)
Dine siste søk