Norsk-Fransk oversettelse av ekstremt

Oversettelse av ordet ekstremt fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ekstremt på fransk

ekstremt
intensifierende ordannet très, vraiment, extrêmement
  ytterstannet extrêmement, excessivement
Synonymer for ekstremt
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Den ekstremt høye omsetning av brennevin og vin på systembolagene nærmest grensen til SydNorge skyldes nok i stor grad nordmennene.
2.Det ble ekstremt vanskelige forhold for hopperne i andre omgang, og vi var nødt til å kjøre den unna så fort som overhodet mulig.
3.Det er et udiskutabelt faktum at det amerikanske Boing 707 flyet var ekstremt ute av kurs og på vei mot sovjetisk område ved Kolahalvøya, sier Christiansen til NTB.
4.Det var ekstremt lavvann da ulykken skjedde.
5.Ekstremt daff, er forfatter Jørgensens karakteristikk av norsk litteratur.
6.Forholdene i Danmark er ekstremt harde når det gjelder arbeidskonflikter.
7.Fremdeles har alle stor appetitt på dollar, og det er uråd å si hvor høyt den vil gå, sier Kristoffersen, som også refererer at" alle" er enige om at man nå handler dollar på ekstremt høye kurser.
8.Helt siden 1945 har planleggere og produsenter tatt utgangspunkt i at badet skal være ekstremt funksjonelt ; utstyret er" knadd" sammen på minst mulig gulvflate.
9.Hittil har utsiktene til en trygg og god oppvekst for stoffmisbrukeres barn vært ekstremt dårlige, sier hun.
10.I den situasjon som er oppstått, er vi litt engstelige for hva som kan skje med Phillips, og i den forbindelse er vi ekstremt opptatt av å sikre våre egne interesser og de norske farver i området, kommenterer Gullberg.
11.I land og områder av verden der det har vært drevet ekstremt hard jakt, er det bare superskye dyr tilbake.
12.Min sønn er et ekstremt fredelig menneske, sa moren til den 20 år gamle, tidligere soldaten ved Luftvernbataljonen på Andøya som står tiltalt i Hålogaland lagmannsrett for overlagt drap på en medsoldat.
13.Selv om vi tilhører et av verdens største protestantiske kirkesamfunn, er vi i Norge idag en fri minoritetskirke i et ekstremt luthersk statskirkemiljø.
14.Vi befinner oss i en økonomisk situasjon så ekstremt alvorlig at den savner sin like i Argentinas historie, sier Horatio Jaunarena, som er viseforsvarsminister og medlem av en regjeringsoppnevnt gruppe som forsøker å reformere strukturen i det argentinske samfunn.
15.Vi regner fortsatt med at risikoen er ekstremt liten.
16.1000 meter er virkelig noe for seg selv, den er ekstremt" anaerob".
17.Aktivistene titter ut av sine små nøkkelhull og er såre tilfredse med sine fartsdempere, som strøs ut med gavmild hånd i kombinasjon med ekstremt lave fartsgrenser.
18.Alle vet at kvinnelige studenter med barn er en ekstremt belastet gruppe.
19.Ampullene, som antagelig er tyske stridsgassdetektorer fra annen verdenskrig, inneholder blant annet det ekstremt giftige stoff natriumcyanid.
20.Arbeidstagerne ved bedriften har gitt uttrykk for adskillig større trivsel enn tidligere, og disponent Ragnar Grøntvedt forteller at bedriften har fått en meget stabil arbeidsstokk med et ekstremt lavt sykefravær på bare 2,3 prosent.
21.Bakkemannskapene var utsatt for svære påkjenninger, både ved fiendtlig angrep (V1 raketter f.eks.) og enorme innsatskrav under ekstremt vanskelige forhold.
22.Ballettlivets få menn var ekstremt feminine, og vår tids kraftkarer lider fremdeles under det ryktet mannlige dansere hadde på 1880tallet.
23.Bare de av oss som har deltatt i krigen er i stand til å forstå det gode kameratskap og samhold som skapes under slike ekstremt farlige forhold.
24.Bent Bøe ved Bodø lufthavns kontrollsentral skal møte som vitne ved den rettslige undersøkelse av hva som skjedde da et passasjerfly fra South Pacific Island Airlines 30. september kom ekstremt ut av kurs og nesten inn over sovjetisk territorium, melder Nordlandsposten.
25.Coppola er ekstremt opptatt av sine skuespillere, og han er en filmbesatt regissør, grenseløst lidenskapelig i sitt forhold til kunstarten.
26.DET er videre grunn til å minne om at de ekstremt høye bilutgiftene ikke bare berører folks privatøkonomi.
27.Da det først var gjort, utviklet han seg ekstremt raskt som spiller, fortere enn nesten noen annen mester man kjenner.
28.Da har vi store fly med ekstremt lavt støynivå som står klare.
29.De ekstremt dårlige lysforholdene i mørketiden gjør at søvnrytmen forskyves og forstyrres.
30.De er blitt presset til å være ekstremt nøytrale.
Dine siste søk