Norsk-Fransk oversettelse av ekthet

Oversettelse av ordet ekthet fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ekthet på fransk

ekthet
generellsubst. authenticité [f]
Avledede ord av ekthet
Anagram av ekthet
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Hvilken enkelhet og ekthet i farver og stemning !
2.Bab Christensen hadde instruert, og den lavmælte oppsetningen ga en sterk følelse av ekthet.
3.Den ekthet som oppførelsen ellers preges av, må ikke forspilles.
4.Den er i sin ekthet aktuell i denne pluralistiske tidsalder da dialektdyrkelse og stedegen identitet fremstår side om side med de siste internasjonale" transavantgardistiske" fremstøt i kunsten.
5.Der fødtes ordet solidaritet i en ekthet så man kunne fryse på ryggen med TVblikket stirrende ut i den drepende brasilianske heten.
6.Efter at Bergen Bank hadde undersøkt sjekkenes ekthet med den belgiske banken, ble det med en gang slått alarm over Interpol.
7.En liten sjappe har spesialisert seg på glass fra før 1920 og innehaveren garanterer varens ekthet.
8.Han eller hun gir bare et bilde av seg selv og ikke ekthet.
9.Her får vi menneskelig ekthet for pengene.
10.Her går en diskusjon om ekthet eller ikke.
11.Hva er mer nærliggende enn at Strauss, Lehar eller Kalman oppleves i operettens hovedstad, fremført med uforlignelig ekthet og temperament ?
12.Hvem spør så efter vinens kvalitet og opprinnelse og bryr seg om atmosfærens ekthet.
13.Islam har alltid inntatt klare og sterke standpunkter i spørsmålet om likhet, om sosial rettferdighet, om ekthet, autentisitet, om deltagelse og medansvar i samfunnslivet.
14.Lagmannsretten kan heller ikke se at det at siktede selv ba Bergen Bank kontrollere sjekkene, viser at han var i god tro med hensyn til sjekkenes ekthet.
15.Ring (18541933) avslutter kan vi si dansk gullaldermaleri, den stillferdig lysfylte epoke av hjemstavnsskildring og portrettkunst som ved sin ekthet har kunnet motstå årenes støvregn og i ismene vindkast.
16.Selv om man kan betvile skrivelsens ekthet, kan den allikevel avspeile noe som mange har holdt som sant.
17.Torgunn Birkeland har noe av den samme ekthet og kjerne i tonedannelsen.
18.Tre generasjoner og tre søskenpars livsløp risses opp, omgitt av et rikt og utsagnskraftig menneskegalleri der følelsen av ekthet gjør sterkest inntrykk.
19.Vi er i live og ved god helse" Familien stilte seg imidlertid tvilende til telegrammets ekthet.
20.Vi kjenner gleden som nesten er barnslig i sin ekthet - og vi er plutselig kommet til landsbyen Tuntage der vi spør efter Sanne, og kommer omsider til gårds.
21.På vår kirkes orgel klinger musikken med større ekthet enn på andre orgler, fordi vårt orgel har en fin romantisk klang.
22.De er topproffe, med menneskelig varme og ekthet.
23.Ellen Westberg Andersen har en behagelig, lett og klar stemme med utmerket høyderegister, og fremfor alt har hun en ekthet i det foredragsmessige som skaper spontan publikumskontakt, slik som i juvelarien fra Gounods" Faust".
24.Etseteknikken og med forkjærlighet den strekmyke sukkeraquatint gir disse enkle notater varme og ekthet i uttrykket, også gjennom å kobles sammen i serier en underfundig tone av spørsmål og uro.
25.Likevel er der en friskhet og ekthet i 80årenes maleri som man sjelden møter i andre epoker, sier Berg.
26.Men det er en ekthet i Anker Ousdals iblant nesten uhørlige innadvendte spill og i Frøydis Armands lysende Annie som bare forteller oss at det er så.
27.Men landsmoderen har ikke fått en hjelpende hånd til å utløse nye sider ved talentet, det er blitt en Lavinia som bare glimtvis får vise sin ekthet og varme, aldri sitt vidd og sin eleganse.
28.Når et fagmenneske kommer inn og legger ting til rette for amatøren slik at han yder det beste av det han står for - da får forestillingen en genuin ekthet som publikum tror på.
29.Nærhet og ekthet - ord som stadig vender tilbake når Borghild Ruds kunst skal beskrives.
30.Overfor amerikansk fjernsyn har kilder i Det hvite hus innrømmet at man ikke sjekket historiens ekthet.
Dine siste søk