Norsk-Fransk oversettelse av finansiere

Oversettelse av ordet finansiere fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

finansiere på fransk

finansiere
foretakverb financer
Synonymer for finansiere
Fler eksempler
1.Aksjonen mot utbygging av Fornebu" vil nå selv finansiere slike målinger som skal opptas fra oktober i høst til mars neste år.
2.En annen måte å finansiere folketrygden på, er at Staten bevilger de nødvendige midler.
3.I programutkastet nevnes lisens, abonnement og offentlig støtte som andre måter å finansiere de nye kringkastingsformene.
4.Arbeiderpartiet ser ingen grunn til å innføre Lotto for å finansiere skattelettelser for dem med høye inntekter og formuer.
5.Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret i Oslo, kommunalråd Thorvald Stoltenberg, har brukt kommunens frankeringsmaskin til å finansiere utsendelsen av partiets alternative Oslobudsjett til en rekke fagforeninger i hovedstaden.
6.Av budsjettmessige grunner kan ikke Informasjonssenteret finansiere noen utstilling over eget budsjett i 1984, leser vi i et informativt skriv fra finansrådmannen til finansutvalget.
7.Bør man slutte å finansiere idrett gjennom tippemidlene og heller bevilge alle midler over statsbudsjettet ?
8.De andre landene har valgt andre måter å dimensjonere, organisere, styre og finansiere sine offentlige tjenester på.
9.Dere har derfor ingen skrupler med å bruke skattemidler til å finansiere gevinster ?
10.Dersom vi vedtar kjøreavgift for å finansiere Grunnlinjen, har vi ingen garanti for at pengene ikke brukes til andre veiprosjekter i Osloregionen, sa Svelland.
11.Dessuten frigjøres jeg nå mer fra daglige rederidriften ved at jeg har tatt opp enkelte medarbeidere som partnere i disponentselskapet Parley Augustsson & Co. Da kan de representere i kommandittselskapsstyrer osv., mens jeg kan holde på med det jeg kan og liker best : nemlig å skape ny virksomhet, kontrahere og finansiere nye skip, sier Parley Augustsson til Aftenposten.
12.Det er bedre å legge avgifter på de elektroniske hjelpemidlene vi har og la disse pengene gå inn i et fond som kan finansiere nærmediene, sa Bondevik.
13.Det er bestemt at jegerprøven skal være obligatorisk, men ikke en øre er avsatt til å finansiere det hele.
14.Det er toppen på urettferdighet å tvinge hårdt arbeidende mennesker til å betale mer i skatt for å finansiere sitt eget valgflesk, sier Reagan stadig.
15.Det kan tenkes ulike sett å finansiere våre fremtidige flykjøp på, avhengig av hvordan den økonomiske virkelighet utvikler seg, sier han.
16.Det skal i det hele tatt bli et problem å drive inn nok midler til å finansiere bostyrets virksomhet, sier bobestyreren, advokat Roald Angelfoss.
17.Endel av kjøreavgiften bør også benyttes til å finansiere en bedre kollektivtransport.
18.Et program som ikke lar seg finansiere er verdiløst, sier han.
19.Et utbyggingsselskap som kan låne penger for å finansiere de nødvendige gjennomfartsveier fra Akershus og videre gjennom Oslo, og løse Norges største" trafikkforstoppelse" innen en tiårsperiode !
20.Foreløbig er vi mest opptatt av å finansiere virksomheten, sier han.
21.Forsøks og forskningsprosjektet er basert på at seerne skal betale for hver film de ser, for slik å finansiere resten av lokalfjernsynet.
22.Fortsetter trenden som hittil iår, betyr det at Husbanken vil få alvorlige problemer med å finansiere måltallet på 16 000 nyoppførte boliger iår, sier kontorsjef Lisa Blom ved Husbankens statistikkkontor.
23.Hvordan klarer dere å finansiere stillingen ?
24.Hvordan skal Molde finansiere overgangen ?
25.Hvordan vil kommunene finansiere dette ?
26.I praksis betyr det at elever og studenter mellom myndighetsalderen på 18 år og 20 år ikke kan finansiere studiene sine selv, men må basere seg på foreldrenes godvilje, fremholder NGS.
27.Innføring av kjøreavgift i Oslos sentrale strøk for å finansiere Grunnlinjen, kan være en interessant løsning, sier kommunalråden for samferdsel, Arne Kvalheim (a), til Aftenposten.
28.Jeg kan vanskelig tenke meg at norsk LO for alvor vil lansere ordninger som minner om den svenske, der man pålegger nye avgifter for å finansiere offentlige oppkjøp av private bedrifter.
29.Jeg vil ikke utelukke at vi kan sette i gang forsøk med reklamesendinger allerede før stortingsvalget neste år, sier kulturminister Lars Roar Langslet. han fikk igår overlevert innstillingen fra det såkalte Kjølåsutvalget som anbefaler at det bør åpnes adgang til å finansiere private radio og fjernsynssendinger ved hjelp av reklameinnslag.
30.Juridisk uholdbart å finansiere Grunnlinjen med kjøreavgift.
Liknende ord

 
 

finansiere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) finansierefinansierendefinansiert
Indikativ
1. Presens
jegfinansierer
dufinansierer
hanfinansierer
vifinansierer
derefinansierer
definansierer
8. Presens perfektum
jeghar finansiert
duhar finansiert
hanhar finansiert
vihar finansiert
derehar finansiert
dehar finansiert
2. Preteritum (Fortid)
jegfinansierte
dufinansierte
hanfinansierte
vifinansierte
derefinansierte
definansierte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde finansiert
duhadde finansiert
hanhadde finansiert
vihadde finansiert
derehadde finansiert
dehadde finansiert
4a. Presens futurum
jegvil/skal finansiere
duvil/skal finansiere
hanvil/skal finansiere
vivil/skal finansiere
derevil/skal finansiere
devil/skal finansiere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha finansiert
duvil/skal ha finansiert
hanvil/skal ha finansiert
vivil/skal ha finansiert
derevil/skal ha finansiert
devil/skal ha finansiert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle finansiere
duville/skulle finansiere
hanville/skulle finansiere
viville/skulle finansiere
dereville/skulle finansiere
deville/skulle finansiere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha finansiert
duville/skulle ha finansiert
hanville/skulle ha finansiert
viville/skulle ha finansiert
dereville/skulle ha finansiert
deville/skulle ha finansiert
Imperativ
Bekreftende
dufinansier
viLa oss finansiere
derefinansier
Nektende
duikke finansier! (finansier ikke)
dereikke finansier! (finansier ikke)
Dine siste søk