Norsk-Fransk oversettelse av flat

 
 

Fler eksempler
1.Kampen var flat, det var til og med det kanadiske laget", sa den svenske vingen Mats Näslund efter den første finalekampen.
2.The Flat Earth" og singelen" Hyperactive" har gjort det meget bra i England.
3.Banke garden flat !
4.De nye husene klemmer meg flat, sier Christensen, men mener han er så gammel nå at det ikke plager ham så mye.
5.Det er ikke aktuelt å innføre noen" flat" øvre grense for hvor store renteutgifter man kan trekke fra på selvangivelsen.
6.Eg køyrde han heilt flat.
7.Målhorisonten er bred og flat.
8.Vi praktiserer såkalt flat premiering.
9.Aksjen har vært relativt flat innenfor en vannrett trendkanal.
10.Alt taler for at Reagan i løpet av nærmeste fremtid vil trekke opp en skisse for en skattereform, basert på en flat skattesats kombinert med reduserte fradragsmuligheter.
11.Amerikansk økonomi som lå mer eller mindre flat efter oljeprissjokket i 1979, begynte å vise tegn til oppgang i 1983, og tendensen har vært stigende i 1984, samtidig som også andre deler av den industrialiserte verden har begynt å følge efter.
12.At man dermed legger seg flat for pressen, benekter Foss konsekvent.
13.Bare to kamerapunkter på en så lang distanse gjør sendingen langdryg og flat.
14.Bilen ble klemt flat og kondemnert, sier høyesterettsadvokat Ståle Eeg Nielsen til Aftenposten.
15.Både Viholmen selv og eksperter som fulgte løpet, mener at dette løpet tilsvarer en tid på 2,14tallet i en flat løype som f. eks. i London.
16.Bækkelaget valgte å åpne med en flat forsvarsformasjon, noe Oldenburgs to sterke skyttere Maike Becker og Rita Köster forsto å utnytte til 31ledelse efter bare tre minutter.
17.Damenes 3000 meter flat ble 3000 meter hinder for Mary Decker.
18.Den blomstrer nesten under jordskorpen, den tåler alt, fra å tråkkes flat under jernskodd hæl, til å dynkes med saltsyre og andre livsdødende preparater.
19.Den ene blir på halvannen etasje på flat tomt.
20.Den er flat, og er i nærheten av kommunikasjoner.
21.Den mest intakte av de to er helt flat på undersiden - uten noe form for rand.
22.Den tar omtrent ingen plass, sier designer Gerd Alfsen og klapper på en flat fiberpelskylling.
23.Den tilsvarende sats for aksjeselskaper ligger flat på 27,8 pst.
24.Dermed er alt klart for å veve - stoppe - med en kanvasnål eller flat nål uten spiss.
25.Dernest legger hun fisken flat, den første fileten er ikke helt skåret fra ryggbena, så vipper hun knivspissen inn under skinnet i ryggen, får tak i en flik med knivspiss og tommelfinger, og haler hele skinnet av.
26.Det blir liksom så komplisert når man plutselig står der med en mave som ikke lenger er så flat som den var for et par måneder siden.
27.Det dreide seg dessuten om flat renteberegning, dvs. at rentene beregnes hele tiden av det opprinnelige lånebeløpet.
28.Det dreier seg om en flat tekstskjerm i en bredde på 25 centimeter og en høyde på 15 centimeter.
29.Det grumser til bildene og får Sven Nykvists mesterlige lyssetting til å fortone seg som flat.
30.Det svenske Televerkets industriselskap Teleindustrier AB (Teli) har kjøpt 10 prosent av aksjene i det norske selskapet LCD A / S. Den norske bedriften, som tar sikte på å bli børsnotert innen et par år, har utviklet en spissteknologi i utviklingen av en flat skjerm som baserer seg på flytende krystaller brukt sammen med Dyno Industriers monokuler.
Dine siste søk