Norsk-Fransk oversettelse av flaue.

Du prøvde å oversette søkeordet flaue fra Norsk til Fransk.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Liknende ord

 
 

flaue som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) flaueflauendeflaut
Indikativ
1. Presens
jegflauer
duflauer
hanflauer
viflauer
dereflauer
deflauer
8. Presens perfektum
jeghar flaut
duhar flaut
hanhar flaut
vihar flaut
derehar flaut
dehar flaut
2. Preteritum (Fortid)
jegflaute
duflaute
hanflaute
viflaute
dereflaute
deflaute
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde flaut
duhadde flaut
hanhadde flaut
vihadde flaut
derehadde flaut
dehadde flaut
4a. Presens futurum
jegvil/skal flaue
duvil/skal flaue
hanvil/skal flaue
vivil/skal flaue
derevil/skal flaue
devil/skal flaue
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha flaut
duvil/skal ha flaut
hanvil/skal ha flaut
vivil/skal ha flaut
derevil/skal ha flaut
devil/skal ha flaut
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle flaue
duville/skulle flaue
hanville/skulle flaue
viville/skulle flaue
dereville/skulle flaue
deville/skulle flaue
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha flaut
duville/skulle ha flaut
hanville/skulle ha flaut
viville/skulle ha flaut
dereville/skulle ha flaut
deville/skulle ha flaut
Imperativ
Bekreftende
duflau
viLa oss flaue
dereflau
Nektende
duikke flau! (flau ikke)
dereikke flau! (flau ikke)