Norsk-Fransk oversettelse av flid

Oversettelse av ordet flid fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

flid på fransk

flid
generellsubst. diligence [f]
  strevsomhetsubst. assiduité [f], zèle [m]
Synonymer for flid
Avledede ord av flid
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.I denne søde juletid Bør man sig ret fornøie Og bruge al sin kunst og flid Guds nåde at ophøie".
2.Det er i pakt med norske idealer og flid å bruke penger og tid på hjemmet.
3.Alt skulle ligge godt til rette for søndagens Amnestyinnsaml selv værgudene har gjort seg flid.
4.At jentene har gjort seg flid i sommervarmen, er tydelig.
5.BISETTELSESDAGEN var Arne på bena klokken syv og gjorde seg flid med klær og forkledning.
6.Defoes bok om den engelske skibbrudne som ved sin vesterlandske flid og dyktighet greier å overleve i årevis med en innfødt tjener, Fredag, ble vel født av fremtidsoptimisme.
7.Den norske syntaks har variasjonsmuligheter som bør dyrkes med flid.
8.Det er klenodier, laget med kjærlighet til den kirke hun tilhørte, og med flid og dyktighet, og bør bli tatt godt vare på for eftertiden.
9.Efter skoleavslutningen kunne de gå hjem 5000 kroner rikere, idet de var de første som fikk nyde godt av Arnbjørg og Olav Rudis legat for elever som viser flid og god oppførsel skoletiden igjennom.
10.Filetene er med megen flid arrangert på fat, og formannen tillater i anstemdighetens navn ikke rensing på bordet.
11.Fiskepudding kan være riktig godt, i alle fall hvis den er hjemmelaget og det er lagt ekstra flid i tilberedelsen.
12.Flid er kanskje det som spesielt har preget Bjarne Jordbreks arbeide.
13.Flid og initiativ lønner seg.
14.For å gjøre retten ekstra fristende må vi gjøre oss flid med pynten.
15.Frå dei fyrste skuleåra og fram til artium og seinare embetseksamen stod han fram med beste karakter, og den vitskaplege karrieren var merkt av utrøytteleg flid kombinert med solid innsikt.
16.Han brøt ny jord, og han pleiet sin store skogeiendom med flid og omhu.
17.Her i Dallas unngår republikanske topppolitikere med flid å kommentere de nye opplysninger.
18.I solskinn og 25 graders varme utfører han sin trenergjerning med vanlig flid og entusiasme savner han Jordals kunstgress og vintertrening i frakk og pelslue ?
19.I stedet velger man å grave seg ned i den kjente forestilling om at egenskaper som kunnskapstilegnelse og flid pr. definisjon fremmer en usolidarisk holdning.
20.Ikke minst i Augustanas første artikler gjør Melanchthon (som førte skriftet i pennen) seg flid med å vise keiser og pavelige teologer at man ønsker å stå på kirkens gamle grunn.
21.Johnsons store engelske ordbok, som utkom i 1755, er et monument over hans enorme flid og belesthet, en milepæl i engelsk leksikografi og samtidig et skattkammer av velformulerte og stundom høyst idiosynkratiske ordforklaringer.
22.Likevel må de med stor flid og uhildet holdning ha trengt meget dypt inn i problemkomplekset.
23.Med entusiasme, flid og konstiturt efterrettelighet er historielaget i Søndre Aker for tiden iferd med å samle inn og katalogisere gamle, erverdige stedsnavn fra distriktet.
24.Mondale unngikk med flid å beklage seg over de mange demokrater som ved forrige korsvei stemte på Reagan.
25.Også her må man beundre den energi og flid forfatteren har lagt for dagen og viljen til å gi et så vidt" tungt stoff" en grei og leseverdig utforming.
26.Park og idrettsvesenet har gjort seg flid med Ruseløkkens naturområde mellom Hansteens gate, Observatoriegaten og Parkveien.
27.Reagan unngikk med flid enhver form for antisovjetisk retorikk.
28.Studere skulle han og bli noe storartet, og så slet han seg frem med flid og sultekunst, men neppe med ydmyghet - fattiggutt og stril i Bergen - derefter pengelens huslærer og nordmann i København, hvor hans selvbevisshet og følelse av nasjonal tilsidesettelse ble grunnfestet.
29.Så hva Holbergs formue angår, skapte han den først og fremst ved sin flid og sparsommelighet, men dessuten ved å satse på eiendommer som siden skulle samle seg i" baroniet Holberg".
30.Såkalte" rikbønder" som ved flid og oppfinnsomhet tjener langt bedre enn de fleste andre.
Dine siste søk