Norsk-Fransk oversettelse av fluorescere

Oversettelse av ordet fluorescere fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

fluorescere på fransk

fluorescere
generellverb être fluorescent
Avledede ord av fluorescere
Liknende ord

 
 

fluorescere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) fluorescerefluorescerendefluorescert
Indikativ
1. Presens
jegfluorescerer
dufluorescerer
hanfluorescerer
vifluorescerer
derefluorescerer
defluorescerer
8. Presens perfektum
jeghar fluorescert
duhar fluorescert
hanhar fluorescert
vihar fluorescert
derehar fluorescert
dehar fluorescert
2. Preteritum (Fortid)
jegfluorescerte
dufluorescerte
hanfluorescerte
vifluorescerte
derefluorescerte
defluorescerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde fluorescert
duhadde fluorescert
hanhadde fluorescert
vihadde fluorescert
derehadde fluorescert
dehadde fluorescert
4a. Presens futurum
jegvil/skal fluorescere
duvil/skal fluorescere
hanvil/skal fluorescere
vivil/skal fluorescere
derevil/skal fluorescere
devil/skal fluorescere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha fluorescert
duvil/skal ha fluorescert
hanvil/skal ha fluorescert
vivil/skal ha fluorescert
derevil/skal ha fluorescert
devil/skal ha fluorescert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle fluorescere
duville/skulle fluorescere
hanville/skulle fluorescere
viville/skulle fluorescere
dereville/skulle fluorescere
deville/skulle fluorescere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha fluorescert
duville/skulle ha fluorescert
hanville/skulle ha fluorescert
viville/skulle ha fluorescert
dereville/skulle ha fluorescert
deville/skulle ha fluorescert
Imperativ
Bekreftende
dufluorescer
viLa oss fluorescere
derefluorescer
Nektende
duikke fluorescer! (fluorescer ikke)
dereikke fluorescer! (fluorescer ikke)
Dine siste søk