Norsk-Fransk oversettelse av forarge

Oversettelse av ordet forarge fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

forarge på fransk

forarge
irritereverb agacer, mettre en boule [informal], contrarier, tracasser, ennuyer, importuner, embêter [informal], irriter, énerver
  oppførendeverb vexer
Synonymer for forarge
Avledede ord av forarge
Fler eksempler
1.BJØRG EVVAAA" og" MANN" heter de to første skulpturene som de nærmeste tre månedene skal glede, forarge eller kanskje forundre Osloboere som ikke skal ut og beskue kunst, men bare en tur i banken for å ordne de sedvanlige og jordnære pengetransaksjoner.
2.Samtidig som vel heller ingen andre programposter skulle forarge enten ved reklamejippos i multimillionklassen eller på annet vis.
3.At" SMASK !" vil forarge mange voksne, er de forberedt på.
4.Men det er ingen grunn til å forarge seg over Frankrike spesielt.
5.Men forarge littegrann, det må man.
6.Å forarge borgerskapet, det var et av våre slagord, som vi i praksis virkeliggjorde med den største fornøyelse.
7.Å forarge seg over at en supermakt spionerer, er ganske naivt.
8.Arne Haukvik har et innlegg i Aftenposten 6. ds. som egner seg til å forbause eller forarge.
9.Det var overhodet intet å forarge seg over.
10.Det vil neppe forarge noen, men det vil kanskje hindre at det blir for mange som bare er ute efter kortsiktige gevinster.
11.Fjernsynets mest omtalte program gjennom de siste månedene -" Nikkerne" skal igjen forarge eller henrykke Ola og Kari nordmann, kanskje for siste gang.
12.Ikke engang Appollon kunne ha latt seg forarge moralsk over en så forsiktig eksess i mai.
13.Ikke for å forarge med sine nikk, men på scenen i komedien" Den dagen da håret brakk".
14.Urban klarte å forarge leserne i den grad at han i 1980årene fikk sparken i Polityka.
Liknende ord

 
 

forarge som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) forargeforargendeforarget
Indikativ
1. Presens
jegforarger
duforarger
hanforarger
viforarger
dereforarger
deforarger
8. Presens perfektum
jeghar forarget
duhar forarget
hanhar forarget
vihar forarget
derehar forarget
dehar forarget
2. Preteritum (Fortid)
jegforarget
duforarget
hanforarget
viforarget
dereforarget
deforarget
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde forarget
duhadde forarget
hanhadde forarget
vihadde forarget
derehadde forarget
dehadde forarget
4a. Presens futurum
jegvil/skal forarge
duvil/skal forarge
hanvil/skal forarge
vivil/skal forarge
derevil/skal forarge
devil/skal forarge
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha forarget
duvil/skal ha forarget
hanvil/skal ha forarget
vivil/skal ha forarget
derevil/skal ha forarget
devil/skal ha forarget
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle forarge
duville/skulle forarge
hanville/skulle forarge
viville/skulle forarge
dereville/skulle forarge
deville/skulle forarge
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha forarget
duville/skulle ha forarget
hanville/skulle ha forarget
viville/skulle ha forarget
dereville/skulle ha forarget
deville/skulle ha forarget
Imperativ
Bekreftende
duforarg
viLa oss forarge
dereforarg
Nektende
duikke forarg! (forarg ikke)
dereikke forarg! (forarg ikke)
Dine siste søk