Norsk-Fransk oversettelse av forklare

Oversettelse av ordet forklare fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

forklare på fransk

forklare
generellverb clarifier, éclaircir, expliquer, élucider, éclaircir, éclairer, élucider, tirer au clair
  siverb déclarer
  viseverb montrer, démontrer, expliquer
  uttalendeverb déclarer, prononcer
  klargjøreverb expliquer, justifier
  tilkjennegiverb professer, déclarer
Synonymer for forklare
Avledede ord av forklare
Fler eksempler
1.Det krever tålmodighet, takt og kløkt å styre finsk utenrikspolitikk, og å forklare andre hvorfor det må være slik at internasjonale spørsmål i en rekke tilfelle må omtales med små bokstaver i debatten.
2.Kan man forklare alle Jordens magnetiske Særsyn ved en enkelt Magnetaxe eller nødes man til at antage flere ?", sendte Hansteen - i 1811 - inn en detaljert besvarelse som resulterte i både gullmedalje og berømmelse.
3.Nektelsen fungerer som en straff for noe jeg ikke er opplyst om at er ulovlig, en straff jeg er pålagt av fengselsmyndighetene, uten mulighet for å forklare meg, og uten noen form for objektiv prøving", skrev hun til Sivilombudsmannen.
4.Å gå ut i mitt fylke og forklare at sykehussenger må stå tomme, eldreomsorgen ikke kan få det den må ha, svømmehaller som må stenges, samtidig med at milliardene ruller inn og oljeinntektene slår alle rekorder, er en så vanskelig pedagogisk oppgave at noen og hver kan kvie seg.
5.(New York Times) En ny vitenskapelig analyse av fossiler har avslørt et merkelig mønster for masseutslettelse av liv på Jorden som forskere hverken kan forklare eller overse.
6.Av forskjellige grunner er vi blitt færre i landbruket, men det vi taper i kvantitet kan vi ta igjen på kvalitet, sa Isaksen og minnet om de største oppgaver som påhviler næringen og dens organisasjoner - nemlig å forklare landbrukets store oppgave i samfunnet.
7.Citopan, skyndte han seg å forklare.
8.Derfor tar vi gjerne en prat med disse politikerne for å forklare det i detalj, blant annet at vi ikke bygger på den vanlige refusjonsordningen for dermed å få økonomisk støtte fra Staten, sier han.
9.Det blir stadig vanskeligere å forklare pasienter fra Oslo at de bare unntaksvis kan bli innlagt eller behandles poliklinisk på Radiumhospitalet til tross for at det ligger i deres hjemby.
10.Det blir vanskelig å forklare hvorfor overtidsskatten øker, mens alle forventer at den vil gå ned, fremholder professor Terje Hansen.
11.Det er disse tingene som er så vanskelig å forklare, sier Valla.
12.Det er vanskelig å forklare hvorfor det ble et så elendig straffespark ut av det, men en ting er at keeper var altfor tidlig ute.
13.Det er vanskelig å forklare nedgangen, sier assisterende banksjef Birger Langeland i Den norske Creditbank.
14.Det har ikke skjedd spesielle ting det siste døgnet som kan forklare oppgangen.
15.Det har ikke vært vanskelig å forklare for mine foreldre.
16.Det må du visst forklare nærmere.
17.Det var nødvendig å forklare ambassadøren at dersom hans løsning blir forsøkt gjennomført, vil det måtte få konsekvenser for USA.
18.Det vi har gjort idag, må vi gjøre bedre imorgen, sier markedsdirektør Magnus Rigner når han skal forklare Götaverkens livsfilosofi.
19.Egenarten ved utviklingen av de politiske institusjoner i middelalderen tror jeg kan forklare hvorfor nettopp Europa kom til å dominere kulturelt og økonomisk i århundrene som fulgte, mente Lunden.
20.Er det mulig at invitasjonen skyldes at USA er mer opptatt av forbindelsene over Atlanterhavet, av å forklare seg og vise lydhørhet enn av å søke nye kanaler i forholdet til Nicaragua ?
21.For noen år siden var folk opptatt med å forklare bakgrunnen for nedgangen i småviltbestanden ?
22.Han har et klart ønske om å forklare seg og legge alle kortene på bordet, sier Underland.
23.Han har nektet å forklare seg for politiet og nektet seg straffeskyldig i forhørsretten.
24.Helt siden 1978 har vi iherdig stått på for å forklare skiftende regjeringer og storting hvilke konsekvenser en slik uttapping av byens egne ressurser får for Oslos befolkning.
25.Husker du noen episoder fra denne tiden som kan forklare henvendelsene ?
26.Hvis overvåkingspolitiet har funnet antydninger om sabotasjeplaner i det beslaglagte materiale fra en Ikkevoldmedarbeider, kan det forklare hvorfor politiet foretok sin sterkt kritiserte kopiering av dokumenter som lå utenfor selve straffesaken, ransakningsordren omfattet ?
27.I en hel natt ga far oss instruksjoner om hvordan vi skulle forklare oss, sa Ramazan.
28.Ingen kan vente at vi skal forklare Reagans utenrikspolitisk motiverte avgjørelser.
29.Ja, de minste, fra seks år og oppover, er også utvalgt blant mange, mange interesserte, og det har nok vært enkelte tunge stunder da jeg måtte forklare foreldrene at det ikke var nok med interesse og entusiasme.
30.Jeg kan ikke akseptere at det at et menneske har et noe urolig følelsesliv og eventuelt har mishandlet sine kvinner, skulle på noen som helst måte forklare noe så utrolig og grufullt som å ta livet av sine egne barn.
Liknende ord

 
 

forklare som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) forklareforklarendeforklart
Indikativ
1. Presens
jegforklarer
duforklarer
hanforklarer
viforklarer
dereforklarer
deforklarer
8. Presens perfektum
jeghar forklart
duhar forklart
hanhar forklart
vihar forklart
derehar forklart
dehar forklart
2. Preteritum (Fortid)
jegforklarte
duforklarte
hanforklarte
viforklarte
dereforklarte
deforklarte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde forklart
duhadde forklart
hanhadde forklart
vihadde forklart
derehadde forklart
dehadde forklart
4a. Presens futurum
jegvil/skal forklare
duvil/skal forklare
hanvil/skal forklare
vivil/skal forklare
derevil/skal forklare
devil/skal forklare
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha forklart
duvil/skal ha forklart
hanvil/skal ha forklart
vivil/skal ha forklart
derevil/skal ha forklart
devil/skal ha forklart
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle forklare
duville/skulle forklare
hanville/skulle forklare
viville/skulle forklare
dereville/skulle forklare
deville/skulle forklare
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha forklart
duville/skulle ha forklart
hanville/skulle ha forklart
viville/skulle ha forklart
dereville/skulle ha forklart
deville/skulle ha forklart
Imperativ
Bekreftende
duforklar
viLa oss forklare
dereforklar
Nektende
duikke forklar! (forklar ikke)
dereikke forklar! (forklar ikke)
Dine siste søk