Norsk-Fransk oversettelse av forvirre

Oversettelse av ordet forvirre fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

forvirre på fransk

forvirre
mysteriumverb déconcerter, rendre perplexe, laisser perplexe
  forvirringverb confondre
  kjenslerverb déconcerter, troubler, rendre perplexe, laisser perplexe
  forvirreverb désorienter, dérouter, déconcerter, bouleverser, consterner, confondre, troubler, abasourdir
Synonymer for forvirre
Avledede ord av forvirre
Fler eksempler
1.Det var ren taktikk fra vår side for å forvirre motstanderne.
2.Det var vel på grunn av det at de bestemte seg til å satse på oss, sier Turi, det at vi ikke mistet munn og mæle når de bevisst fant på ting for å forvirre oss.
3.Først bør vi kanskje definere de typiske kjønnsrolletrekkene, for ikke å forvirre altfor mye.
4.Alf TandePetersen gjorde sitt beste for å forvirre programlederne under aksjonens TVsendinger.
5.Andre fartøyer bruker støymakere som de slipper overbord for å forvirre fartøyer eller fly som driver søk.
6.Da Jerv forrige sesong spilte i 2.divisjon, var det nok enkelte som lot seg forvirre av en lang, hengslete type som entret banen med 2tallet på den gule trøyen, men som snart avslørte seg som en svært offensiv spiller.
7.Det er derfor i høy grad misvisende når det i enkelte massemedier fremstilles som om bankene forsøker å" lure" og" forvirre" kundene.
8.Det negative svar man må gi på et slikt spørsmål, vil kanskje forvirre eller irritere noen.
9.Dette er en ytterligere grunn til ikke å la seg forvirre av en enkelt måling.
10.Egelands innlegg er egnet til å forvirre.
11.GRO Harlem Brundtland vil ikke bruke begrepet" rentetak" - for ikke å forvirre diskusjonen.
12.Hvilke endringer partiet vil gå inn for, er ikke avklaret, bortsett fra at Gro Harlem Brundtland avviser betegnelsen" rentetak" - for ikke å" forvirre diskusjonen".
13.I folkemengden utenfor skolen lot han seg imidlertid forvirre, og slapp gisselet.
14.Ja, la Dem ikke forvirre av disse tallene.
15.Jeg prøver å tydeliggjøre en ide, eller bevisst å forvirre, også når det gjelder grafikken.
16.Kasparov synes imidlertid å videreføre Talstilen langt sterkere, med innfallsrike partier som lett kan forvirre en motstander.
17.Kontorsjef Arne Woll i Postdirektoratet sier at sonetallet er beholdt bl.a. for ikke å forvirre folk.
18.Mindre barn lar seg imidlertid ofte forvirre av to bremser, og de har heller ikke kraft til å utnytte håndbremsen effektivt.
19.Når man opplever et slikt kunstverk, skal man ikke la seg forvirre av enkeltobjektene som er trukket inn.
20.Og de er ofte mer egnet til å forvirre enn å avklare situasjonen.
21.Opplegget er egnet til å forvirre, og det tar lang tid før personene begynner å utvikle seg og bli noe mer enn sjablonger.
22.Taiwanregimet har derimot betegnet meldingen fra Peking som" oppspinn og skamløs løgn" med sikte på å" forvirre omverdenen" og skade forholdet mellom Taiwan og Washington.
23.Thues forsøk på å tolke loven på sin måte, bidrar bare til å forvirre.
24.Uten et eneste forbehold om at slike" vitaminer" i det minste er omdiskutert, er boker mer egnet til å forvirre enn til å opplyse.
25.Uventede og originale virkemidler kan forvirre leseren.
26.Ved en overdreven samordning utad er man ifølge Synnes med på å viske ut partilinjene og forvirre velgerne.
27.Årsaken til at Ingunn Birkeland slik har misforstått, kan ligge i at hun har latt seg forvirre av Husmorforbundets eget utopiske sprog.
28.Vi får håpe at få lar seg forvirre av disse taktiske manøvrer fra Regjeringen.
29.Hvilken perfekt dommer eller advokat vil ikke da kunne sitte i rettssalen, med usvikelig logisk sans, uten å la seg forvirre av følelser eller utenomsnakk !
30.Og dette at noen verdigjenstander var forsvunnet, kunne være et blindspor som skulle forvirre.
Liknende ord

 
 

forvirre som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) forvirreforvirrendeforvirret
Indikativ
1. Presens
jegforvirrer
duforvirrer
hanforvirrer
viforvirrer
dereforvirrer
deforvirrer
8. Presens perfektum
jeghar forvirret
duhar forvirret
hanhar forvirret
vihar forvirret
derehar forvirret
dehar forvirret
2. Preteritum (Fortid)
jegforvirret
duforvirret
hanforvirret
viforvirret
dereforvirret
deforvirret
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde forvirret
duhadde forvirret
hanhadde forvirret
vihadde forvirret
derehadde forvirret
dehadde forvirret
4a. Presens futurum
jegvil/skal forvirre
duvil/skal forvirre
hanvil/skal forvirre
vivil/skal forvirre
derevil/skal forvirre
devil/skal forvirre
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha forvirret
duvil/skal ha forvirret
hanvil/skal ha forvirret
vivil/skal ha forvirret
derevil/skal ha forvirret
devil/skal ha forvirret
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle forvirre
duville/skulle forvirre
hanville/skulle forvirre
viville/skulle forvirre
dereville/skulle forvirre
deville/skulle forvirre
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha forvirret
duville/skulle ha forvirret
hanville/skulle ha forvirret
viville/skulle ha forvirret
dereville/skulle ha forvirret
deville/skulle ha forvirret
Imperativ
Bekreftende
duforvirr
viLa oss forvirre
dereforvirr
Nektende
duikke forvirr! (forvirr ikke)
dereikke forvirr! (forvirr ikke)
Dine siste søk