Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord fullende. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

fullende som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) fullendefullendendefullendt
Indikativ
1. Presens
jegfullender
dufullender
hanfullender
vifullender
derefullender
defullender
8. Presens perfektum
jeghar fullendt
duhar fullendt
hanhar fullendt
vihar fullendt
derehar fullendt
dehar fullendt
2. Preteritum (Fortid)
jegfullendte
dufullendte
hanfullendte
vifullendte
derefullendte
defullendte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde fullendt
duhadde fullendt
hanhadde fullendt
vihadde fullendt
derehadde fullendt
dehadde fullendt
4a. Presens futurum
jegvil/skal fullende
duvil/skal fullende
hanvil/skal fullende
vivil/skal fullende
derevil/skal fullende
devil/skal fullende
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha fullendt
duvil/skal ha fullendt
hanvil/skal ha fullendt
vivil/skal ha fullendt
derevil/skal ha fullendt
devil/skal ha fullendt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle fullende
duville/skulle fullende
hanville/skulle fullende
viville/skulle fullende
dereville/skulle fullende
deville/skulle fullende
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha fullendt
duville/skulle ha fullendt
hanville/skulle ha fullendt
viville/skulle ha fullendt
dereville/skulle ha fullendt
deville/skulle ha fullendt
Imperativ
Bekreftende
dufullend
viLa oss fullende
derefullend
Nektende
duikke fullend! (fullend ikke)
dereikke fullend! (fullend ikke)