Norsk-Fransk oversettelse av furnere

Oversettelse av ordet furnere fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

furnere på fransk

furnere
informasjonverb fournir, donner, communiquer
  handelverb fournir, approvisionner
Fler eksempler
1.Det kan være liten tvil om at den norske" samarbeidspartner" i langt høyere grad enn tilfellet var med oberst Wennerström har kunnet furnere KGB og dermed de forskjellige faglige instanser i Sovjet med inside information som har vært umiddelbar økonomisk, handelspolitisk og generelt forhandlingstaktisk nyttig noenlunde med det samme.
2.Bearbeidelsen av undersøkelsen er nylig avsluttet, og viser blant annet at nærmere 75 prosent av svarene gir uttrykk for at handelskammerets viktigste oppgave må være å furnere medlemmene med informasjoner, spesielt om handels og forretningskontakter, hjelpe til å finne kjøpere, agenter eller representanter, eller bistå med å finne frem til egnede joint venture partnere.
Liknende ord

 
 

furnere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) furnerefurnerendefurnert
Indikativ
1. Presens
jegfurnerer
dufurnerer
hanfurnerer
vifurnerer
derefurnerer
defurnerer
8. Presens perfektum
jeghar furnert
duhar furnert
hanhar furnert
vihar furnert
derehar furnert
dehar furnert
2. Preteritum (Fortid)
jegfurnerte
dufurnerte
hanfurnerte
vifurnerte
derefurnerte
defurnerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde furnert
duhadde furnert
hanhadde furnert
vihadde furnert
derehadde furnert
dehadde furnert
4a. Presens futurum
jegvil/skal furnere
duvil/skal furnere
hanvil/skal furnere
vivil/skal furnere
derevil/skal furnere
devil/skal furnere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha furnert
duvil/skal ha furnert
hanvil/skal ha furnert
vivil/skal ha furnert
derevil/skal ha furnert
devil/skal ha furnert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle furnere
duville/skulle furnere
hanville/skulle furnere
viville/skulle furnere
dereville/skulle furnere
deville/skulle furnere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha furnert
duville/skulle ha furnert
hanville/skulle ha furnert
viville/skulle ha furnert
dereville/skulle ha furnert
deville/skulle ha furnert
Imperativ
Bekreftende
dufurner
viLa oss furnere
derefurner
Nektende
duikke furner! (furner ikke)
dereikke furner! (furner ikke)
Dine siste søk