Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord gå i detalj. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Uten at jeg vil gå i detalj synes det som om bedrageriene i det vesentligste er basert på fiktive og uriktige regninger for ikke utført arbeide, sier politiadjutant Hans Petter Pedersen på NordJarlsberg politikammer i Horten til Aftenposten.
2.Biskopen ønsker ellers ikke å gå i detalj om innholdet i brevene, langt mindre referere ordlyden i de krasseste.
3.De har begge overfor politiet gitt en uforbeholden tilståelse, men politiet ønsker ikke å gå i detalj om hendelsen av hensyn til efterforskningen.
4.Det ble gjort nyttige erfaringer under Falklandskrigen, sier han, uten å ville gå i detalj fordi dette skjedde før han overtok som britenes øverste marinesjef, og dermed også kommandoen over NATOs Kanalområde og områder i ØstAtlanteren.
5.Det er ikke mulig her å gå i detalj om hva en slik skogskjøtsel vil innebære, men noen av de momenter som har vært diskutert skal nevnes.
6.Det vil føre for langt å gå i detalj.
7.Det vil føre for langt å gå i detalj med hensyn til Karin Krogs opptredener og suksesser i årene som fulgte.
8.Det vil imidlertid føre for langt å gå i detalj om hvordan det moderne ASEA har vokst frem.
9.Eftersom konsernet i disse dager er i ferd med å utarbeide sitt endelige forslag til disposisjonsplan, bl.a. basert på innkomne forslag i idekonkurransen" Byen og Fjorden", ønsket ikke Wester å gå i detalj om planens innhold.
10.For ikke å komme i klammeri med hverken Forbrukerombudet, Markedsrådet eller professor Per Sundby, avstår vi fra å gå i detalj, men nøyer oss med å fortelle at direkte oversatt betyr navnet" Kjærlighetens drikk".
11.Forhandlere i Oslo som NTB oppsøkte, var imidlertid svært uvillige til å gå i detalj om dagens omsetning.
12.Han vil heller ikke gå i detalj om hendelsen av hensyn til den videre efterforskning.
13.Han ville ikke gå i detalj når det gjaldt de beviser som USA sitter inne med.
14.Hun ønsker ikke å gå i detalj i denne konkrete saken, men fremhever at generelt skjer det ofte at oppholdstillatelse blir innvilget på humanitært grunnlag dersom vedkommende kan bli utsatt for fare ved å vende tilbake til sitt hjemland.
15.Jeg skal ikke gå i detalj i Mie Langfeldts voluminøse nedsabling av SKAGGs artige" F.f.t.f." - Det som tilsynelatende opprørte henne mest, var at han tillot seg å" pirke" litt på" Norges svar på Calle Jularbo", - Jens Evensen.
16.Jeg ønsker ikke å gå i detalj om hvilke sider ved innsjekkingsrutinene vi er misfornøyde med, men generelt kan man si at jo lengre avstand det er fra innsjekkingen og til bagasjen er innenfor avsperret området på flyplassen, jo større er muligheten for at det kan skje noe, sier sikkerhetsinspektør Knut Gardbu i Luftfartsverket til Aftenposten.
17.Justisministeren ønsker av naturlige årsaker ikke å gå i detalj om spionsaken.
18.Kriminalsjef Arne Huuse ønsker ikke å gå i detalj om hvorledes forbryterne ble lokket i fellen, men understreker at politiets bruk av såkalt provokasjon har rettet seg mot en allerede begått forbrytelse.
19.Kristiansen ville ikke gå i detalj om hva de diskuterte.
20.Men i et intervju i Aftenposten noe senere tilbakeviser Lund det som står i boken, riktignok uten å gå i detalj.
21.NATURLIG nok unnlot Arbeiderpartiets leder å gå i detalj om sitt partis politiske sesam.
22.Nå skal ikke vi gå i detalj når det gjelder disse efterhvert meget kjente rettssakene, hvor forfatterinnen i og for seg bringer få nye opplysninger.
23.Overfor pressen ville utenriksministeren ikke gå i detalj om sitt møte med den libyske representant mandag, men han påpekte at det hadde vært et saklig møte og at den libyske representant var enig i at landets myndigheter måtte se på hva som var skjedd.
24.Politiadjutant Ødegård opplyser at det er funnet endel spor, men han ønsker ikke å gå i detalj om hva som er funnet.
25.Politiet vil forståelig nok ikke gå i detalj om efterforskningen.
26.Politiet ønsker ikke å gå i detalj om hva de siktede har forklart, fordi forklaringene deres spriker.
27.Politiinspektør Kløvstad ønsker ikke å gå i detalj om innholdet i obduksjonsrapporten, men han opplyser at skuddet fra politimannen traff den 19 år gamle ungdommen i høyre hofte.
28.Prosjektet er for omfattende til at man kan gå i detalj her.
29.Talsmenn for det nederlandske økonomidepartementet vil imidlertid ikke gå i detalj når det gjelder hva som videre vil bli gjort i sakens anledning før efter at man har fått en nærmere orientering fra norsk side.
30.USAs utenriksminister George Shultz skisserte seks punkter, uten å gå i detalj, om plikt til å varsle militærmanøvrer på forhånd og bedre kontrollen og kommunikasjonen mellom maktblokkene.