Norsk-Fransk oversettelse av gal

Oversettelse av ordet gal fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gal på fransk

gal
situasjonadjektiv maboul [informal], toqué [informal]
  psykiatriadjektiv fou, idiot, dérangé, dément, insensé, aliéné
  tidadjektiv mauvais
  tulleteadjektiv fou, toqué [informal], loufoque, dingue [informal], cinglé [informal]
Synonymer for gal
Avledede ord av gal
Anagram av gal

lag

Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Etter det vi kan forstå, har rettens filologiske finvekt vippet ned på gal side da uttrykkene" politisk undergraving" og" venstrevridd" ble lagt i skåla, mens den falt ned på rett side med uttrykket" undergraver skolens verdigrunnlag".
2.Gal" behandling vil si at man gir østrogener kontinuerlig i lang tid uten at man tilsetter progesteron eller progesteronlignende substanser.
3.Når en politiker får en ide, er det vanligvis en gal ide.
4.Så langt vi vet idag," skulle Dumas ha svart," lar det seg ikke gjøre, men jeg vil heller ikke påstå at det alltid vil være umulig, eller hevde at den som forsøker er gal !
5.De kalte meg gal !
6.De kalte meg gal, minnes han.
7.Dere har valgt gal tid !
8.Det er en helt gal problemstilling.
9.Det ligger et paradoks i at en dom som nok kan være jurdisk" riktig", likevel kan" gal".
10.Du må være gal !
11.En konflikt vil ramme både på en skjev og gal måte.
12.En langt sterkere offentlig stimulering av innenlandsk efterspørsel er gal medisin for å løse dagens økonomiske problemer i Norge, presiserte Kr.F.formannen.
13.En slik ekskludering til en egen kanal for de religiøse sendere er gal når de berørte selv finner det krenkende, konkluderte førstnevnte.
14.Er De gal ?
15.Geniet van Gogh ble regnet som gal ?
16.Han var noe gal, ja, flirer Åge.
17.Har De forståelsen for at mange lesere vil konkludere med at hovedpersonen i" Dverghesten" er riv ruskende gal ?
18.Hvis vi får en rapport om gal lasting, reagerer vi.
19.Idag må jeg bare forsøke å fortrenge det som skjedde for ikke å bli helt gal, sa Johansen i retten.
20.Jeg er litt gal, ler han og innrømmer sin svakhet for raske motorsykler.
21.Jeg griper meg selv i å undre meg over om vi nok en gang har nominert gal mann, sier han.
22.Jeg trodde Tore var blitt gal, sier den ene moren.
23.Jeg trodde han var blitt gal.
24.Mange tilstander som skjeling, bihulebetennelse, gal tannstilling og belastningslidelser i muskel og skjelettsystem, kan trolig også tilskrives feilutvikling tidlig på forsterstadiet.
25.Med så mange hoder i gal retning, forundrer det oss at det har gått bra.
26.Men jeg kommer til å arbeide som en gal for å komme dit.
27.Nei, det er å se det på gal måte.
28.Nei, er De gal, svarte Erlandsen.
29.Nei, er du gal, vi sliter jo med og mot den hele tiden !
30.Nordmenn er redde for ordet" gal", og folk som har psy kiske problemer er mye mer fordomsfulle i Norge enn i Danmark.
Dine siste søk
gal