Norsk-Fransk oversettelse av gjø

Oversettelse av ordet gjø fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gjø på fransk

gjø
agrikulturverb fertiliser, rendre fertile, féconder
Avledede ord av gjø
avgjørelse, latterliggjøring, avgjøre, avgjørende, avgjørende faktor, avgjørende hoppekonkurranse, avgjøre endelig, botgjører-, det gjør meg ingenting, velte seg i gjørmen, epokegjørende, få til å gjøre en feil, forintetgjøre, forintetsgjørelse, forkroppsliggjøre, formenneskeliggjøring, fortrykkende avgjørelse, frigjørelse, gjøkylling, gjødning, gjødsel, gjødselhaug, gjødsle, gjødsling, gjøgris, gjøk, gjør det mulig, gjøre, gjøre forretning med, gjøre endringer i, gjøre krav, gjøre ufør, gjøre sint, gjøre arvløs, gjøre forskjell, gjøre forskjell på, gjøre attraktiv, gjøre av med, gjøre bankerott, gjøre bekjent med
gjøre bestyrtet, gjøre skuffet, gjøre bitter, gjøre debut, gjør det verdt ens stund, gjøre en beregning, gjøre en formell invending, gjøre en sving, gjøre en nyinnspilling av, gjøre den store forskjellen, gjøre en opinionsundersøkelse, gjøre en tabbe, gjøre en undersøkelse blant, gjøre engelsk, gjøre sterk motstand, gjøre en feil, gjøre et forsøk, gjøre et innpass, gjøre en stor feil, gjøre et utfall, gjøre en utmerket jobb, gjøre fast, gjøre feil, gjøre fiasko, gjøre fin, gjøre flytende, gjøre forberedelser for, gjøre forlegen, gjøre forståelig, gjøre kjent med, gjøre fremmende, gjøre framsteg, gjøre fri, gjøre fruktbar, gjøre fuktig, gjøre gal, gjøre gjeldende, gjøre sjenert, gjøre glinsende, gjøre glitrende forretninger, gjøre gruppearbeid, gjøre halt, gjøre forbauset, gjøre hellig, gjøre helvending, gjøre høy, gjøre honnør, gjøre i all hast, gjøre vondt, gjøre noen syk, gjøre innbrudd, gjøre inndrag på, gjøre infusjon på, gjøre innkjøp, gjøre innskjæringer, gjøre innskjæring i, gjøre inntrenging i, gjøre inntreden på, gjøre inntrykk på, gjøre innvendinger, gjøre inviklet, gjøre forvirret, gjøre kortere, gjøre kraftløs, gjøre krumspring, gjøre kvitt, gjøre layouten til, gjøre målløs, gjøre matt, gjøre mindre, gjøre misfornøyd, gjøre myk, gjøre motløs, gjøre motstand, gjøre noen dødsforskrekket, gjøre noen gal, gjøre noen ille til mote, gjøre noen redd, gjøre noen sprø, gjøre noen vettskremt, gjøre noens bekjentskap, gjøre noe for pengenes skyld, gjøre noe i gjengjeld, gjøre tilnærmelser til, gjøre ned, gjøre nervøs, gjøre obstruksjon, gjøre ufølsom, gjøre om, gjøre omtåket, gjøre urørlig, gjøre uvirksom, gjøre paff, gjøre sjakk, gjøre penger på, gjøre populær, gjøre puré av, gjøre radioaktiv, gjøre trådløs, gjøre rett, gjøre rasende, gjøre rettsgyldig, gjøre rettsgyldig gjennom notarius publicus, gjøre reklame, gjøre ren, gjøre rikere, gjøre rustet, gjøre kvalm, gjøre saken klar, gjøre sentimental, gjøre seg bekjent med, gjøre seg møye, gjøre seg opp en mening om, gjøre seg ekstra møye, gjøre seg klar, gjøre seg klar til, gjøre seg klar for, gjøre seg populær, gjøre seg skyldig i bedrageri, gjøre seg skyldig i en feil, gjøre seg til, gjøre sin første opptreden, gjøre syk, gjøre slag, gjøre slett, gjøre slutt på, gjøre sluttendringer, gjøre smalere, gjøre spent, gjøre stiv, gjøre store framsteg, gjøre suksess, gjøre sur, gjøre svakere, gjøre svarløs, gjøre syrlig, gjøre tegn, gjøre til et aksjebolag, gjøre til krøpling, gjøre til lags, gjøre til sin fiende, gjøre til syndebukk, gjøre tilgjengelig, gjøre tykkere, gjøre tørr, gjøre unntak for, gjøre opp, gjøre opphold, gjøre oppmerksom på, gjøre opprør, gjøre opprømt, gjøre veldig sint, gjøre utvannet, gjøre lutfattig, gjøre utkast til, gjøre værbestandig, gjøre varm, gjøre vestlig, gjøre svimmel, gjøre et forsiktig framstøt mot noen, gjøre framstøt mot noen, gjøre hvit, gjører, godtgjøre, godtgjørelse, gjøgle, gjøgle med, gjøgler, gjøre en tjeneste, gjøre tjenester, gjøre tjenester i handel, gjørmete, ha å gjøre med, ikke gjøre, klargjøre, klargjørende, komme til en avgjørelse, kunngjøre, kunngjøring, kvinne som gjør krav, mykgjørende, løsgjøre, målgjørende, mann som gjør krav, medgjørlig, medgjørlighet, muliggjøre, nå til en avgjørelse, nedgjørende, nedgjørmet, nødvendiggjøre, nyttiggjøring, udødeliggjøre, offentliggjøre, offentliggjøring, umedgjørlig, omintetgjøre, omintetgjørende, overtale til ikke å gjøre, rettferdiggjøre, rettferdiggjøre seg for, rettslige avgjørelser, redegjøre for, redegjøre for seg, redegjørelse, rengjøre, rengjøring, rengjørings-, rengjøringsmiddel, rengjøringsapparat, saliggjørende, skriftlig kunngjøring, slavegjøremål, snar til å mangfoldiggjøres, som gjør motstand, tillatt å gjøre, tilintetgjøre, tilintetgjørelse, tjenestegjøre, tjenestegjøre som, tjenestegjørende, tjenestegjøringsliste, treffe en avgjørelse, treffende avgjørelse, oppmerksomhet på det du gjør, oppgjørelse, utgjøre, utgjøre forspillet til, hva som er gjort kan ikke gjøres ugjort, velgjørende, velgjører, velgjørerske, velgjørenhet, velgjørenhetsfantast, være villig å gjøre noe for, være villig til å gjøre hva som helst for, vårrengjøring, anskueliggjøre, bekjentgjøre, bevisstgjøre, blautgjøre, blidgjøre, bløtgjøre, daugjødsle, dyktiggjøre, forgjøre, fremmedgjøre, fremmendgjøre, frigjøre, gjøde, gjøle, gjøres, gjørme, godgjøre, herliggjøre, latterliggjøre, lausgjøre, legemliggjøre, levendegjøre, mistenkeliggjøre, nyttiggjøre, omgjøre, overflødiggjøre, personliggjøre, reingjøre, sannsynliggjøre, synliggjøre, tingliggjøre, tjenstgjøre, tydeliggjøre, ufarliggjøre, ugyldiggjøre, umenneskeliggjøre, umyndiggjøre, uskadeliggjøre, vanskeliggjøre, verdsliggjøre, virkeliggjøre, bekjentgjørelse, bekjentgjøring, blidgjøre en, bløtgjøring, fastgjøre, fremmedgjøring, frigjører, frigjøring, gjør det sjøl, gjøre arveløs, gjøre atspredt, gjøre bedrøvet, gjøre berømt, gjøre billigere, gjøre døv, gjøre dårligere, gjøre elektrisk, gjøre en brøler, gjøre en forseelse, gjøre en tjeneste for, gjøre ende på, gjøre et kupp, gjøre fattig, gjøre ferdig, gjøre flat, gjøre flau, gjøre fremskritt, gjøre følsom, gjøre gjengjeld, gjøre gjennomvåt, gjøre gyldig, gjøre hard, gjøre innsigelse, gjøre inntrykk, gjøre kjent, gjøre klarere, gjøre lysere, gjøre lysfølsom, gjøre magrere, gjøre narr av, gjøre noe med vilje, gjøre om igjen, gjøre personlig, gjøre rassia, gjøre rede, gjøre rent, gjøre seg kjent med, gjøre seig, gjøre skamfull, gjøre slutt med, gjøre sorti, gjøre stiv av redsel, gjøre større av omfang, gjøre søt, gjøre til glass, gjøre til gud, gjøre til offer, gjøre til slave, gjøre ugyldig, gjøre ujevn, gjøre uklar, gjøre urolig, gjøre utfall, gjøre vakker, gjøre vannfast, gjøremål, gjørmet, guddommeliggjørelse, helliggjøre, hva gjør du, klargjøring, kunstgjødsel, legemliggjørelse, levendegjøring, lovliggjøre, løsgjøring, mangfoldiggjøre, naturgjødsel, oppgjør, person som gjør åndelig, personliggjøring, reingjøring, rengjøringshjelp, rettferdiggjørelse, rettferdiggjøring, saliggjøre, som kan gjøre en gal, som utgjør, ugyldiggjøring, velgjørerinne, virkeliggjøring, gjøre som én blir fortalt, gjøre framlegg om, gjøre seg til talsmann for, gjøre bot, gjøre helomvending, offentliggjørelse, gjøre et overslag, gjøn, gjøre tjeneste, rengjøringsassistent, gjøre en ende på, gjøre det av med, gjøre et hode kortere, mangfoldiggjøring, gjøre gravid, gjøre med barn, lykksaliggjøre, gjøre frisk, fullstendiggjøre, gjøre livet surt for, gjøre trist, gjøre svenske av seg, gjøre hakkemat av, gjøre hærverk, gjøre rent bord, gjøre/sette i stand, gjøre kompliment, gjøre vendereis, gjøre susen, latterliggjørelse, gjøre seg lystig, handelsgjødsel, mineralgjødsel, gjøre det godt
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Men han kunne tydelig se det for seg - og fremdeles høre hunden gjø.
2.Tidlig neste morgen syntes Sonia hun hørte en hund gjø.
Dine siste søk