Norsk-Fransk oversettelse av gjødsle

Oversettelse av ordet gjødsle fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gjødsle på fransk

gjødsle
agrikulturverb fertiliser, rendre fertile, féconder
Anagram av gjødsle
Fler eksempler
1.DERFOR var det gledelig å konstatere at TVdebatten avdekket så stor grad av enighet om å gjødsle grunnen for ny industriell vekst.
2.Det er faktisk så gode forhold at vi de siste årene har sluppet å gjødsle, sier han.
3.For å bedre dens matforhold har StorElvdal viltnevnd sammen med StorElvdal Grunneierforening satt i gang forsøk med å avskoge områder med løvskog og så gjødsle disse, for at det skal bli bedre beitemuligheter for elgen.
4.Hvis man plutselig sluttet å gjødsle, ville over to milliarder mennesker bli uten mat.
5.Sørger man i tillegg for å gjødsle bedet, kan man ha glede av blomsterløkene år efter år.
6.Det er mulig å vanne og gjødsle lite for å slippe å klippe så ofte, men det vil gå ut over utseende og slitestyrke.
7.Gjødsling er viktig i haven, og den lille tabellen her viser hvordan du får både plen og planter bedre ved å gjødsle dem utover sommeren.
8.Jeg opplever det som en oppfordring til å gjødsle våre nærmeste omgivelser med kjærlighet.
9.Metoden kan raffineres ytterligere ved å bruke de meterdype og brede grøftene til oppdrett av fisk og skilpadder, noe som både kunne gi mat til landsbyboerne og gjødsle jorden som samler seg opp i grøftene.
10.Store summer ble brukt til å bevare visnende bedrifter i stedet for å gjødsle grunnen for nye og mer vekstkraftige planter.
11.Under hvileperioden i vinterhalvåret, hvor lyset er svakere og veksten er nærmest opphørt, bør man normalt ikke gjødsle plantene.
Liknende ord

 
 

gjødsle som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) gjødslegjødslendegjødslet
Indikativ
1. Presens
jeggjødsler
dugjødsler
hangjødsler
vigjødsler
deregjødsler
degjødsler
8. Presens perfektum
jeghar gjødslet
duhar gjødslet
hanhar gjødslet
vihar gjødslet
derehar gjødslet
dehar gjødslet
2. Preteritum (Fortid)
jeggjødslet
dugjødslet
hangjødslet
vigjødslet
deregjødslet
degjødslet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde gjødslet
duhadde gjødslet
hanhadde gjødslet
vihadde gjødslet
derehadde gjødslet
dehadde gjødslet
4a. Presens futurum
jegvil/skal gjødsle
duvil/skal gjødsle
hanvil/skal gjødsle
vivil/skal gjødsle
derevil/skal gjødsle
devil/skal gjødsle
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha gjødslet
duvil/skal ha gjødslet
hanvil/skal ha gjødslet
vivil/skal ha gjødslet
derevil/skal ha gjødslet
devil/skal ha gjødslet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle gjødsle
duville/skulle gjødsle
hanville/skulle gjødsle
viville/skulle gjødsle
dereville/skulle gjødsle
deville/skulle gjødsle
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha gjødslet
duville/skulle ha gjødslet
hanville/skulle ha gjødslet
viville/skulle ha gjødslet
dereville/skulle ha gjødslet
deville/skulle ha gjødslet
Imperativ
Bekreftende
dugjødsl
viLa oss gjødsle
deregjødsl
Nektende
duikke gjødsl! (gjødsl ikke)
dereikke gjødsl! (gjødsl ikke)
Dine siste søk