Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord gjøre ferdig. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Jeg må gjøre ferdig dette arbeidet.
2.Normalt pleier vi å gjøre ferdig slike jobber med en gang, sier rørleggerformann Odd Olafsen i Vann og kloakkvesenet.
3.1215 paneler klarer man å gjøre ferdig i løpet av en arbeidsdag.
4.Bl.a. har jeg lyst til å gjøre ferdig en større arbeidsoppgave om smykker fra folkevandringstiden - som jeg begynte på under et sabbatsår.
5.Derimot er det ikke sikkert at Hamjern kan gjøre ferdig en kontrakt på levering av syv skall til nye NSBlokomotiver og en kontrakt på et stort varmeanlegg til en svensk kommune.
6.Det var intellektuelle i Europa som plasserte Howard Hawks på den olymp hvor han hører hjemme, sier Hill, som nå skal gjøre ferdig en film i en helt ny genre, den verbaltvittige" screwball"komedien som Hollywood og Hawks dyrket med slikt mesterskap for rundt 40 år siden.
7.Driftsstyret har møte idag for å gjøre ferdig sluttregnskapet, og når dørene likevel åpnes for jazz førstkommende fredag, er det fordi Norsk Tromboneklubb har leiet lokalet til et gigantisk trombonestevne.
8.Ellers skal kvinneuniversitetet være et sted hvor kvinner kan komme for kortere eller lengere tid for å lese, forske, gjøre ferdig en hovedoppgave eller rett og slett kunne lytte til hva kvinner fra andre miljøer har å fortelle, sier Berit Ås.
9.En Rolls Royce er håndlaget og kan ta opptil fem måneder å gjøre ferdig.
10.Finansrådmannen foreslår at 16,7 millioner brukes til å gjøre ferdig skolen på Helset i 1985.
11.Fremskrittspartiets leder Carl I. Hagen bruker stortingsferien til å gjøre ferdig en bok om partiet sitt.
12.I Uddevalla arbeides det for tiden med å gjøre ferdig to produkttankere, som skal leveres i løpet av våren og sommeren.
13.I dertil bygde hus, i kjellere eller på loft, foregikk det en hektisk aktivitet for å gjøre ferdig varer som skulle fraktes nordover.
14.I et redigeringsrom er programsjef Laure Ghoraib i ferd med å gjøre ferdig et program om Paven ; kristne innslag spiller en betydelig rolle i programvirksomheten.
15.I løpet av noen få feberdøgn prøver den å gjøre ferdig et arbeid som ellers tar en måned under mer tekkelige himmelstrøk, - og det skjønt den sender da sine varsler i tide.
16.Og han inspirerte Italias nasjonaldikter Vergil til å gjøre ferdig sitt store epos" Aeneiden", som en hyldest til Romas lange historie.
17.På forhånd skal elevene gjøre ferdig en enkel dekorasjon, stolrader for gjerdet i stykket, rekvisitter til Peter og bestefaren og ulven.
18.Svennestykket var en damphette i sink som hun fikk to dager til å tegne og tre dager på å gjøre ferdig, forteller Tønsbergs Blad.
19.Televerket har de siste dagene arbeidet på spreng for å gjøre ferdig tilkoblingen av Oslo vest til nettet før jul, slik det ble avtalt med selskapet da man bestilte arbeidet i april.
20.Uhjelpsdepartementet vil så gjøre ferdig et handlingsprogram for hele departementets virksomhet.
21.Vi får bare håpe at vi makter å gjøre ferdig anlegget vårt oppe på Høybråten.
22.Jeg tror ikke jeg vinner, sier Anita selv mellom øktene i Sonet Studio utenfor Stockholm hvor hun holder på å gjøre ferdig sin nye soloLP.
23.Vi forsøker å kjøre så lite vi kan i boligområdet, sier Harald Bhus i Selvaagbygg A / S. I brakkebyen bor det nå cirka 40 mann, som holder på å gjøre ferdig det siste feltet i Voksen Skogutbyggingen.
24.Akkurat da jeg skulle gjøre ferdig en overraskelse.
25.Det tar minst fire måneder å gjøre ferdig ett Fantomethefte.
26.Fatet kan man gjøre ferdig før man går.
27.Frøken forter seg å gjøre ferdig referatet sitt.
28.Førstkommende mandag utkommer nemlig romanen han rakk å gjøre ferdig før han døde.
29.Men en ting er å gjøre ferdig morsomme tegninger til scenografien.
30.Midt i det hele holder Ketil på å gjøre ferdig en ny LP, og han arbeider videre med sine solopreludier.