Norsk-Fransk oversettelse av godkjenne

Oversettelse av ordet godkjenne fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

godkjenne på fransk

godkjenne
fortragverb approuver, consentir
  forslagverb approuver, sanctionner
  loververb adopter
  rettsvitenskapverb admettre, accepter
  forsikreverb confirmer, approuver
Synonymer for godkjenne
Avledede ord av godkjenne
Fler eksempler
1.Det jeg vil beklage, er at det har vært skrevet i norsk presse at de østtyske myndighetene ikke vil godkjenne meg som far til barnet.
2.Arbeidstilsynets forslag til nye regler for verneutstyr kommer som en følge av at man ønsker en enklere og juridisk klarere måte å godkjenne slikt utstyr på, sier overlege Hans H. Tjønn til Aftenposten.
3.Det er alltid vanskelig å godkjenne et lands politiske uavhengighet, men enda vanskeligere å godkjenne dets kultur, sier professor Jacques Chevrier om vår holdning til den nye afrikanske litteratur.
4.Det jeg nå vil, er at styret skal godkjenne mitt kjøp uten noen form for betingelser, sier Hegnar til Aftenposten.
5.Eller kanskje fikk jeg følge av Bjørn Bjørnseth fra Høyre, slik at det var to av de ni medlemmer i bygningsrådet som ikke ville godkjenne Postgirobygget ?
6.Formannskapet har tidligere avslått å godkjenne en lignende ordning i en ordinær barnehave.
7.Jeg har alltid gått inn for å godkjenne avbetalingsrenter til fradrag, sier byrettsdommer Anders Melteig.
8.Jeg kan ikke godkjenne drapet på Indira Gandhi.
9.Jeg vegrer meg imidlertid for å tro at den britiske regjering ikke vil godkjenne avtalen, sier han.
10.Jo, vi har foreslått en ordning som det offisielle trygdeverk er villig til å godkjenne.
11.Men det står flinke folk bak produksjonen, så dersom man legger seg på europeisk standard, kan jeg ikke se at man ikke skulle kunne godkjenne slike apparater, sier Ulseth.
12.Men ifølge kontrakten skal Vegdirektoratet kontrollere og godkjenne prosjekteringen efterhvert som den skrider frem.
13.Når begynte Stortinget å godkjenne forskningsprosjekter, spurte Bjørnsen, mens KKLs direktør Egil B. Fonn nikket samtykkende til polemikken.
14.Verdien av boligene skal fastsettes av en takstmann som begge parter kan godkjenne, slik at ingen skal føle seg lurt i transaksjonen.
15.Vi mener Snorre er et kurant navn som Oljedirektoratet bør kunne godkjenne, fremholder Stensaas.
16.Adresseavisens vedtekter begrenser omsetteligheten av aksjer ved at styret skal godkjenne alle overdragelser.
17.Annelise Gotfredsen, lederen for komiteen på 21 medlemmer som skal godkjenne valgresultatet, sa at den nye opptellingen hadde forflyttet rundt 700 stemmer, men dette var ikke nok til å endre mandatfordelingen mellom de ni partiene i Folketinget.
18.Arbeiderpartiets leder Shimon Peres skulle senere idag presentere regjeringen for nasjonalforsamlingen som må godkjenne den.
19.Asker og Bærums Budstikke fattet torsdag det formelle vedtaket om ikke å godkjenne overdragelsen av aksjer til selskapet til Media Invest A / S. Redaktør Rolf Kluge har tidligere gitt klart uttrykk for at dette ville bli avisens mottrekk mot Media Investes plan for å kjøpe opp avisen, og igår ble det vedtatt på et ekstraordinært represantskapsmøte.
20.Aune kan overfor Aftenposten ikke huske detaljene i Konelasaken og de vurderinger som lå til grunn for å godkjenne søknaden.
21.Auroux sa at han ikke vil legge press på den britiske regjering for å få den til å godkjenne det britiske statsgasselskapet BGCs avtale med Statoil om kjøp av den norske Sleipnergassen.
22.Av formelle grunner ble ordningen forelagt det offentliges sakkyndige organ Forsikringsrådet, som også fant å kunne godkjenne ordningen.
23.Avgiften skal begrenses til statlige flyplasser, og Stortinget må godkjenne hvert enkelt tilfelle.
24.Bedriftsforsamlingen i Linjegods A / S vedtok igår med ti mot fem stemmer å godkjenne den avtalen Linjegods A / S har inngått med det svenske Bilspedisjon AB.
25.Beløpet er imidlertid allerede innkalkulert i 1984budsjettet som fylkesmannen ikke vil godkjenne, og representerer derfor ingen inntektsreserve.
26.Betingelsen for at Veidirektoratet kunne godkjenne Norsk Hydros kontorbygg på Vækerø var at krysset DrammensveienVækerøveien ble ombygget, hvilket ble beregnet til 32 millioner kroner ifjor.
27.Blant annet settes" skjønnhetsparagrafen" ut av kraft, sier rådmannen, som finner det betenkelig dersom naboer og gjenboere vil føle seg presset til å godkjenne et bygg.
28.Borettslagene peker ut hvem som skal få lån, men NBBL skal godkjenne avgjørelsen.
29.Bortsett fra en unntagelse når det gjelder noen få flyplasser i Norge og Danmark, har Kongressen også nektet å godkjenne bevilgninger som har vært knyttet til amerikanske luftforsterkninger, (COBprogrammet).
30.Britene har nemlig gjort det klart at hverken regjering eller Underhuset ville godkjenne spansk EFmedlemskap hvis det ikke var en åpen grense mellom Spania og kolonien.
Liknende ord

 
 

godkjenne som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) godkjennegodkjennendegodkjent
Indikativ
1. Presens
jeggodkjenner
dugodkjenner
hangodkjenner
vigodkjenner
deregodkjenner
degodkjenner
8. Presens perfektum
jeghar godkjent
duhar godkjent
hanhar godkjent
vihar godkjent
derehar godkjent
dehar godkjent
2. Preteritum (Fortid)
jeggodkjente
dugodkjente
hangodkjente
vigodkjente
deregodkjente
degodkjente
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde godkjent
duhadde godkjent
hanhadde godkjent
vihadde godkjent
derehadde godkjent
dehadde godkjent
4a. Presens futurum
jegvil/skal godkjenne
duvil/skal godkjenne
hanvil/skal godkjenne
vivil/skal godkjenne
derevil/skal godkjenne
devil/skal godkjenne
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha godkjent
duvil/skal ha godkjent
hanvil/skal ha godkjent
vivil/skal ha godkjent
derevil/skal ha godkjent
devil/skal ha godkjent
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle godkjenne
duville/skulle godkjenne
hanville/skulle godkjenne
viville/skulle godkjenne
dereville/skulle godkjenne
deville/skulle godkjenne
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha godkjent
duville/skulle ha godkjent
hanville/skulle ha godkjent
viville/skulle ha godkjent
dereville/skulle ha godkjent
deville/skulle ha godkjent
Imperativ
Bekreftende
dugodkjenn
viLa oss godkjenne
deregodkjenn
Nektende
duikke godkjenn! (godkjenn ikke)
dereikke godkjenn! (godkjenn ikke)
Dine siste søk