Norsk-Fransk oversettelse av høy

Oversettelse av ordet høy fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

høy på fransk

høy
agrikultursubst. foin [m]
Synonymer for høy
Avledede ord av høy
aller høyest, til høyre, høybåren, av høyeste kvalitet, basshøytaller, begravelseshøytidelighet, høyborg, diskanthøyttaler, drive i høyden, Deres Høyhet, Deres Kongelige Høyhet, forhøye, forhøyning, fri høyde, gjøre høy, ha høye tanker om, holde til høyre, Hans høyhet, Hans Kongelige Høyhet, Hennes Høyhet, Hennes kongelig Høyhet, høy embetsmann, høy hylle, høy hatt, høy mur, høy panne, høy sjø, høy sosietet, høygaffel, høyaktet, høyaktelse, høyaktuell, høyættet, høy på pæra, høyst alvorlig, høyre, høyre-, høyre side, høyretilhenger, høyrehendt
høyrehent kvinne, høyrehent mann, høyrefløy, høyreorientert, høy i hatten, høyfjell, høyforræderi, høyfrekvens, høyhet, høyklasset, høykonjunktur, høysang, høyland, høylender, høylydt, høylytt, høyre hånd, høyere, høyere utdanning, høyere opp, høyrelieff, høysesong, høysinnet, høysinnethet, høyskole, høyskole for teknisk yrkesutdanning, høyslette, høyspenning, høyst, høyst interessant, høyeste, høyesterett, høyeste punkt, Høyeste Sovjet, høystadium, høyt, høy rang, høyt hårfeste, høyt opp, høyt utviklet, høyttaleranlegg, høytalere, høyteknologi, høyteknologisk, høytid, høytidelig, høytideligholde, høytidelighet, høytidelig løfte, høytidelig love, høytravende, høytravende språk, høytrykk, høytrykks-, høyvann, høye, høyde, høytstormende type, høydehopp, høydemåler, høydepunkt, høydeskrekk, høyning, høyvogn, høysåte, høysnue, høystakk, i høy grad, i høyeste grad, i høyden, i så høy grad, kjempehøy, jødisk påskehøytid, knehøy, legge seg i høyre fil, lenshøyhet, lese høyt, lønnsforhøyning, med høy rang, med høy røst, med høye prinsipp, meget høy frekvens, nå ett høydepunkt, offiser med høyeste grad, over skulderhøyde, overdommer ved høyesterett, overhøyhet, høyt nivå, på noens høyre side, preke høytravende om, riktig høy person, samle i høyder, sette høyt, synge høyt, skatte høyt, skyte fra høyden, Skotske høyland, skyhøy, stå høyt over, tale høyere, tale høyt, tale høytravende om, tonehøyde, under høytrykk, opphøye, opphøye på tronen, opphøyd, opphøying, være som å lete etter en nål i en høystakk, høyne, av høyeste grad, fly høyt, folkehøyskole, forhøyelse, forsikre høytidelig, geistlig av høy rang, halvhøy, høyderygg, høyest, høyest volum, høyesterettsjustitiarius, høyloft, høyrød, høyrøstet, høytaler, høytidelig forsikring, høytidsaften, høytstående, høyttaler, høyvannsmerke, le ut høyt, legemshøyde, minnehøytidelighet, opphøyelse, opphøyet, snakke sint og høyt, som ikke kan sies høyt, tidspunkt med høyest trafikk, uhøytidelig, minnehøytid, den høyeste, høyt på strå, høyttravende, høyskoleutdannelse, forhøyende, høystemt, høymesse, høyforræder, høyhus, høydedrag, fra høyre, hoppe i høyet, middagshøyde, høyde med, handelshøyskole, økonomihøyskole
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Arbeiderpartiets agitasjon under trontaledebatten har i høy grad vært en spekulasjon i folks glemsomhet.
2.Artistisk bevissthet, samtidsengasjement av høy temperatur, spennende, underholdende, grensesprengende...
3.Den nye styreformannen kjenner jeg som en god venn og en innsiktsfull fagmann med høy personlig integritet.
4.Der går trikken, mamma, og hør hvor høy stemme jeg har !
5.Det at du ikke stadig har skjenket døden din konstante tanke, har ikke gitt en høy nok pris til hvert lite øyeblikk av ditt liv.
6.Det er derfor spørsmål om ikke landbrukets organisasjoner med tanke på næringens framtidige stilling burde vise en høy grad av moderasjon ved dette oppgjøret.
7.Direktøren (for verftet) talte ved en stor lunch som verftet ga i anledningen, og omtalte (Anders) Jahre som en skipsreder med høy stjerne i Belfast.
8.En høy grad av selvstyre under kinesisk suverenitet".
9.Et amnesti for samvittighetsfanger i Sovjet, i ØstEuropa og i mange andre land hvor det er politiske fanger og samvittighetsfanger, innebærer ikke bare en human gestus, det ville også i høy grad befeste den internasjonale tillit og den internasjonale sikkerhet.
10.Etter vår mening må man i høy grad se de utenlandske bankene som nye sterke sentraliseringsfaktorer i norsk bankvesen.
11.Fremtiden vil i høy grad være avhengig av vår egen dyktighet.
12.Frodig kunsthåndverk av høy internasjonal standard må man idag til Norge for å se.
13.Hadde du fått like høy innbyttepris på kona, hadde du vel skiftet ut henne også".
14.Han var svært rik, og derfor både misunt og baktalt.Han hadde valgt en lukrativ gesjeft,men var iferd med å betale en høy pris for å drive den.Kjempet han med både isolasjonsfølelse og indre splittelse ?
15.I tilfelle høy boligskatt i forhold til kontantinntekt er et sosialt problem, kan dette dempes ved en tilpasning av fradraget for liten skatteevne.
16.Inngangsbilletten" vil følgelig også bli relativt høy.
17.Kvinnelige norske billedkunstnere har mye å fare med, og deres arbeider er av høy teknisk og kunstnerisk kvalitet.
18.Kålkampanjen" tas nok enda mer alvorlig, både av høy og lav, enn julehandelen på hjemlige trakter.
19.Likevel er det nå på høy tid at regjeringen finner fram til en mer konstruktiv måte å bruke oljepengene på.
20.Lønnen er høy, men han klarte ikke å legge seg opp penger fordi det meste gikk med under ferieturen sydover.
21.Mange mennesker med høy IQ har f.eks. bare svakt utviklede skapende evner.
22.Nice to have you back in town" - uten at jeg blir høy på pæra av den grunn, sier Grete, mens hun skriver autografer i et av byens stormagasiner.
23.Når jeg av og til blir konfrontert med østeuropeernes Russlandbilde og mellomamerikanernes USAbilde, da kjenner jeg svingninger av en høy toneart i mitt indre".
24.Når vi studerer de moralske regler som er nedlagt i sedvanene hos primitive folk, finner vi at de i høy grad ligner reglene hos siviliserte nasjoner.
25.Prisstigningen er for høy".
26.Produktiviteten og tilstanden i sekretariatet er i høy grad knyttet til og avhengig av kvaliteten i den overordnede styringen.
27.Royal Princess" er 213 meter lang og ti etasjer høy.
28.(22,5 22,5 cm gir en eske på ca. 8 8 cm, 3,5 cm høy.
29.(NTBRB) Tre miljøvernaktivister fra organisasjonen Greenpeace klatret mandag morgen opp i en 100 meter høy skorstein på Skærbækverket i byen Kolding på Jylland.
30.(NTBReuter / AFP) To streikende britiske grubearbeidere risikerer å bli tiltalt for mord, efter at en drosjesjåfør igår ble drept av en meter høy sementblokk som ble kastet inn gjennom frontruten fra en bro.
Dine siste søk