Norsk-Fransk oversettelse av høylytt

Oversettelse av ordet høylytt fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

høylytt på fransk

høylytt
røstannet bruyant, sonore
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Dette er et krav som stadig blir mer høylytt.
2.Det er absurd at nettopp de mennesker som mest høylytt krever en inntektsfordeling som står i forhold til arbeidets resultater, selv er unntatt fra dette prinsipp, sier en ekspert i arbeidsrett, Neca Jovanov.
3.Mange kvinner idag protesterer høylytt mot mennenes undertrykkelse.
4.Massevis av ender og gjess bidrar til liv og leven, om enn ikke fullt så høylytt.
5.Mon Dieu, stønner Parra høylytt og tar seg for pannen.
6.Aftenpostens medarbeidere var ombord i bussen rett før den dro avgårde, og ble møtt av en amper forsamling som høylytt bekreftet at de overhodet ikke syntes at det var betenkelig eller moralsk forkastelig å benytte stengedagen til handletur i Sverige, og ikke som tenkt - til behandling av søknader som har ligget i opptil to år og ventet.
7.Begeistringen var høylytt for den svenske stjernens to timers nonstopshow, der den siste halvtimen ble publikums egen ønskekonsert.
8.Både bilindustrien og EFpartnere protesterte høylytt mot en så kort frist.
9.Da fotograf Grundseth beskjemmet ber om skje, runger latteren høylytt i naborommet der de tyve andre elevene sitter og følger med gjennom løvtynne vegger.
10.Da jeg våkner ved syvtiden og slår gardinene fra, er det en annen verden som møter meg, sneen gløder, himmelen er tindrende blå og trosteflokken sitter fremdeles i tuntreet og uttrykker høylytt sin glede over å være hjemme igjen.
11.De forklarte ivrig alt de hadde lært, og diskuterte høylytt på trikken ned mot NRKs studio.
12.Den fullsatte aula protesterte da også høylytt mot redusering av statsmillioner, oppheving av distriktsskatteloven i sin nåværende form og vesentlig magrere investeringsstøtte til bøndene.
13.Den konservative partilederen Ulf Adelsohn anklager på sin side høylytt regjeringen for å gi Kreml helt gale signaler.
14.Den som ikke jubler eller sørger høylytt, har ingen rett til å åpne for sine tilskyndelser, for en slump gjesp eller noen tverre" jaoghvaså ?".
15.Den unge mannen, som i sin tid organiserte tre streiker - bl.a. mot skolefri lørdag - som elevrådsformann på Ski gymnasium, kunne godt tenke seg å protestere høylytt igjen, denne gangen mot pornografi.
16.Derimot klager de høylytt over hvor ille de har det i feriene da de selv er nødt til å forsake noe til beste for sine barn, fordi pappa Staten ikke vil være helårig barnevakt.
17.Det hjalp ikke at jeg protesterte høylytt mot løgnen om rikdom og berømmelse.
18.Det konservative alternativ til regjeringens politikk innebærer lavere offentlige utgifter i stedet for skatteøkninger, lavere skatter på produksjon, færre regler for næringslivet samt et høylytt nei til lønnstagerfondene.
19.Det som er commeilfaut et sted, kan vekke høylytt bestyrtelse et annet sted...
20.Det vil gå høylytt for seg, uansett hva man måtte mene om rock som sådan, sier Sund.
21.Eierne kommer derfor til å protestere høylytt, hevdes det overfor Aftenposten.
22.En konsert (for å holde meg til Risviks analogi) er på den annen side et" synlig" og i høyeste grad" høylytt" medium, der utøveren (fiolinisten) har direkte og umiddelbar kontakt med publikum.
23.En liten gatestump i nærheten av Sentralbanestasjonen sukket høylytt over alle de trampende støvlemenneskene på vei til fjells, men mumlet samtidig noe om at nå blir det fred å få.
24.Et pressekorps på ca. 50 svensker ga ham høylytt applaus da han stormet inn i lokalet med armene over hodet.
25.Et særdeles kresent publikum som høylytt har for vane å tilkjennegi hva det mener om det som foregår på scenen.
26.Flere av disse forbund krever høylytt å få like store lønnsøkninger som ansatte i stat og kommune samt metallarbeiderne har fått.
27.For jeg gir jo alltid høylytt instruksjon fra tribunen.
28.Forslaget om Waterloo var knapt blitt kjent før tre britiske medlemmer av Europaparlamentet protesterte høylytt.
29.Få andre folk fører en så høylytt pornodebatt som nordmenn.
30.Han opplyste at han høylytt var blitt beskyldt for underslag mens han var til behandling på Rikshospitalet.
Dine siste søk