Norsk-Fransk oversettelse av høytid

 
 

Fler eksempler
1.Vårfesten" kalles den offisielt, årets store, altoverskyggende høytid.
2.Jeg lurer på hva Den norske kirke kan gjøre for å få frem påsken som en virkelig høytid.
3.16,2123) For en pakistansk fremmedarbeider uten nevneferdig kjennskap til kristendom må julen fremstå som den kristne kirkes største høytid.
4.Aftenpostens medarbeider, som ingen personlig erfaring har med britiske straffesaker, enn si Old Baley, følte fra begynnelsen av dagens rettsmøte en andektig høytid ved å sitte og jobbe i disse ærverdige omgivelser ; ansikt til ansikt med syv parykkbekledte og veltalende britiske jurister.
5.Arbeidet ventes imidlertid å ta sin tid, fordi nyttårshelgen er årets største høytid i Japan.
6.Arrangementene går slag i slag under salvasjonistenes store høytid, der det glade budskap og forkynnelsen står sentralt i bildet.
7.De bruker uttrykk som" høytid"," alvor"," en stor dag" og lignende.
8.Den ortodokse kirke feirer julen mer som en kirkelig høytid.
9.Det er en høytid da de unge" har lov til" å besøke Kirken, sier Birgit Hertzberg Johnsen.
10.Det er ikke fritt for at han ser litt høytid i jobben også.
11.Det faller lett på tungen, særlig i høytid og fest.
12.Det radikale innhold i denne høytid er ofte blitt fornektet eller redusert i betydning.
13.Det var en høytid som ble innledet med et rituelt måltid ved begynnelsen av den femtende dag i måneden nisan (marsapril efter vår kalender), da fullmånen steg over horisonten.
14.Det var ingen seremoni preget av utadvendt pompøs høytid.
15.Dette er første gang på mange år post bæres ut på en dag som forbindes med fridag og høytid.
16.Disse kakene har ingen spesiell tilknytning til noen høytid, derfor er de fine sommerkaker.
17.Efter å ha hørt pinseprekener i kirker og bedehus i 5060 år, må jeg si at også prester og predikanter gjerne tar seg en tur ut i naturen på en slik høytid.
18.Hvordan ellers skape stemning av høytid og fest ?
19.I" Oppriktig talt" kom Lasse Efskind med sterkt antireligiøse betraktninger - kanskje ikke helt i pakt med den forestående høytid.
20.I dagens avis presenterer vi julens glade tradisjoner på mange felter, der også forberedelsene til den store høytid har fått sin brede plass.
21.Julen er nok en kristen høytid, men vi kan også møtes i den gjennom tradisjoner som er enda eldre.
22.Julen er tradisjonenes høytid fremfor noen.
23.Man kan med god grunn si at julen ingen høytid er for vegetarianere.
24.Men den er så utvilsomt barnas høytid.
25.Men la oss i fellesskap sørge for at også hjelpeapparat og redningstjeneste får en fredfylt høytid.
26.Men når minusvariantene på Marienlyst tillike ikke unnser seg for å smøre slikt oppgulp utover våre TVskjermer midt under feiringen av en religiøs høytid, avslører det kanskje klarere enn noe annet at den åndelige armod i Harald Tusbergs departement ikke ligger tilbake for den pekuniære.
27.Men på grunn av en muslimsk høytid onsdag og torsdag, og generelt liten aktivitet fredag, er det ventet at lossingen først vil ta til mandag, får Aftenposten opplyst.
28.Men slik det hele utviklet seg, fremstår det samtidig som et paradoksalt og gledelig faktum at seremonien i Universitetets aula på denne måten vant ytterligere i høytid og symbolsk slagkraft.
29.Muligens også en smule høytid.
30.Nesten ingen duskeluer å se, men likevel var det høytid over forsamlingen da Universitetets rektor ønsket årets nye studenter velkommen fra Aulatrappen i formiddag.
Dine siste søk