Norsk-Fransk oversettelse av haste

Oversettelse av ordet haste fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

haste på fransk

haste
hastverb se dépêcher, se presser
Synonymer for haste
Avledede ord av haste
Fler eksempler
1.Jeg vil signalisere at det nå begynner å haste med en prinsippavgjørelse, slik at en i planleggingssammenheng vet hva en har å holde seg til.
2.Begynner det nå å haste for NordNorge, i den forstand at mangel på oljefunn i nær fremtid vil svekke oljeselskapenes interesse for prøveboring i nord ?
3.Det begynner derfor å haste med å få unnagjort tunge transporter før det innføres redusert akseltrykk på store deler av veinettet, sier overingeniør TorSverre Thomassen i Veidirektoratet.
4.Men vi må huske på at til tross for stadig mer fritid, lever vi samtidig i et mer oppjaget haste og køsamfunn.
5.Saken har allerede vært til vurdering i lang tid, og det begynner å haste, sier leder Ragnhild Nygaard i Skuespillerforbundet.
6.Altså kan det ikke haste med å felle de store furuene.
7.Brannvesenet måtte haste fra brann til brann (bildet).
8.Det begynner nå å haste med regjeringsdannelsen idet det mandat som ble gitt til Peres, utløper søndag.
9.Det begynner å haste, for her er det ikke nok med nye programmer, men konkrete tiltak som folk kan merke virkningene av.
10.Det begynner å haste for alvor.
11.Det begynner å haste for tre unge mennesker i Molde, men de har fremdeles tiden på sin side.
12.Det begynner å haste med Hautvillers, hvor vi også vil besøke det prektige klosteret som den hellige Berchiers reiste på 600tallet.
13.Det begynner å haste med å bestemme seg, eftersom søknadsfristen for utenlandske banker som vil etablere seg i Norge, utløper 1. september.
14.Jeg slipper å løpe til et stempelur eller haste i vei til tog eller buss.
15.Klokken syv begynner de fleste andre å haste av sted til arbeidet.
16.Man stanset toget noen minutter for å fotografere det - før det måtte haste videre.
17.Men det begynner nå å haste med disse lempningene, dersom valget skal bli noe annet enn en av de mange valgfarser man kjenner så alt for godt i mellomamerikanske republikker.
18.Men det er mye som tyder på at det begynner å haste.
19.Men ennå er det noen som ikke har fått nytt husvære og matfat, og nå begynner det å haste, sier Irene Leifsen, som kan kontaktes på tlf. 69 09 52.
20.Men nå begynner det å haste !
21.Niende november åpens dørene for" Min Hobby 1984", og det begynner å haste med påmelding.
22.Og for dem som ennå ikke har funnet fradragsrubrikken på grønn bunn, begynner det nå virkelig å haste.
23.Og nå begyner det å haste, sier Ylander.
24.Saken hadde preg av å haste.
25.Samtidig begynner det nå å haste med å få landets politiske liv i gang igjen.
26.Selv den tålmodige Shultz må ha en følelse av at det mot slutten av Reagans (første ?) periode begynner å haste.
27.Så lenge vi også er fritatt ansvaret for oppgangens tilstand, kan vi lukke øynene, haste forbi de kommunalgrå vegger og nedslitte trappetrinn, redde oss inn bak Yalelåsen og der hengi oss til irritasjonen over en så lite attraktiv introduksjon til vårt eget hjem.
28.Til tross for mer fritid opplever vi et mer oppjaget haste og køsamfunn enn tidligere.
29.Uansett, nå begynner det å haste før auksjonarius banker tre ganger.
30.Det begynner å haste med å få til lovendringer som i større grad er tilpasset kvinners virkelighet, sier førsteamanuensis Tove Stang Dahl i et intervju på Familiesiden.
Liknende ord

 
 

haste som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) hastehastendehastet
Indikativ
1. Presens
jeghaster
duhaster
hanhaster
vihaster
derehaster
dehaster
8. Presens perfektum
jeghar hastet
duhar hastet
hanhar hastet
vihar hastet
derehar hastet
dehar hastet
2. Preteritum (Fortid)
jeghastet
duhastet
hanhastet
vihastet
derehastet
dehastet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde hastet
duhadde hastet
hanhadde hastet
vihadde hastet
derehadde hastet
dehadde hastet
4a. Presens futurum
jegvil/skal haste
duvil/skal haste
hanvil/skal haste
vivil/skal haste
derevil/skal haste
devil/skal haste
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha hastet
duvil/skal ha hastet
hanvil/skal ha hastet
vivil/skal ha hastet
derevil/skal ha hastet
devil/skal ha hastet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle haste
duville/skulle haste
hanville/skulle haste
viville/skulle haste
dereville/skulle haste
deville/skulle haste
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha hastet
duville/skulle ha hastet
hanville/skulle ha hastet
viville/skulle ha hastet
dereville/skulle ha hastet
deville/skulle ha hastet
Imperativ
Bekreftende
duhast
viLa oss haste
derehast
Nektende
duikke hast! (hast ikke)
dereikke hast! (hast ikke)
Dine siste søk