Norsk-Fransk oversettelse av herde

Oversettelse av ordet herde fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

herde på fransk

herde
generellverb durcir
  metallurgiverb tremper
  karakterverb endurcir
  personverb endurcir, aguerrir, accoutumer, habituer
Synonymer for herde
Avledede ord av herde
Anagram av herde
Fler eksempler
1.Dessuten har vi nordmenn til alle tider vært oppsatt på å skulle herde våre barn.
2.Hadde jeg hatt ham her, skulle han blant annet fått hvesse og herde spettet mitt i feltessen oppe i smien, for det var ingelunde bare sølvminer og fabrikker den verdensomseiler hadde kunnskap om !
3.Vi hadde satt ned foringsrøret og sementert og ventet 24 timer på at sementen skulle herde seg.
4.Det har vært med på å herde ham.
5.Kurset på to uker tar sikte på å" herde elevene litt".
6.Men en grunn kan være at de ikke har mulighet til å herde seg i den grad menn har, mener Mikaelsen.
7.Midlene skal brukes til delvis finansiering av et utleiebygg for Sauda Herde og lamineringsverk A / S.
8.Regjeringen har i statsråd vedtatt å bevilge lån inntil 2,6 millioner kroner og et investeringstilskudd inntil kr. 4,7 millioner fra Distriktstenes utbyggningsfond til delvis finansiering av utleiebygg for Sauda Herde og lamineringsverk a / s.
9.Statoil hadde ventet nesten 24 timer på at sementen skulle herde seg da gasslekkasjen ble oppdaget.
Liknende ord

 
 

herde som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) herdeherdendeherdet
Indikativ
1. Presens
jegherder
duherder
hanherder
viherder
dereherder
deherder
8. Presens perfektum
jeghar herdet
duhar herdet
hanhar herdet
vihar herdet
derehar herdet
dehar herdet
2. Preteritum (Fortid)
jegherdet
duherdet
hanherdet
viherdet
dereherdet
deherdet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde herdet
duhadde herdet
hanhadde herdet
vihadde herdet
derehadde herdet
dehadde herdet
4a. Presens futurum
jegvil/skal herde
duvil/skal herde
hanvil/skal herde
vivil/skal herde
derevil/skal herde
devil/skal herde
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha herdet
duvil/skal ha herdet
hanvil/skal ha herdet
vivil/skal ha herdet
derevil/skal ha herdet
devil/skal ha herdet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle herde
duville/skulle herde
hanville/skulle herde
viville/skulle herde
dereville/skulle herde
deville/skulle herde
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha herdet
duville/skulle ha herdet
hanville/skulle ha herdet
viville/skulle ha herdet
dereville/skulle ha herdet
deville/skulle ha herdet
Imperativ
Bekreftende
duherd
viLa oss herde
dereherd
Nektende
duikke herd! (herd ikke)
dereikke herd! (herd ikke)
Dine siste søk