Norsk-Fransk oversettelse av hovedvei

Oversettelse av ordet hovedvei fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

hovedvei på fransk

hovedvei
trafikksubst. grand-route [f], grande route [f], route nationale [f]
Synonymer for hovedvei
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.(NTBUPI) Geriljastyrkene i El Salvador sprengte nyttårsaften en av landets viktigste broer i luften og ødela dermed den panamerikanske hovedvei som går tvers igjennom MellomAmerika.
2.La veien bli en hovedvei i ordets rette forstand, sa han.
3.Blant annet bygde de en moderne hovedvei, som senere ble den russiske okkupasjonsmakts nyttigste ferdselsåre over land.
4.Da går hovedvei 47 til Kinsarvik med ferge til Kvanndal og opp til Voss.
5.Det er utrolig at Norges hovedstad fremdeles har en 2felts vei som hovedvei ut mot Europa.
6.Det var heller ikke igår noe tegn til pater Popieluszko, som ble bortført 19. oktober på en hovedvei i det nordlige Polen.
7.Det var i 1838 at det store hamskiftet skjedde ; da ble gårdene mellom Kirkestrædet og Drammensveien revet for å gi plass til en hovedvei opp til Slottet.
8.En like ved bomstasjonen i Lier, en i tilknytning til den nye hovedvei forbi Vestby og en noen kilometer nord for Sarpsborg.
9.Fra de eldste tider og frem til den annen verdenskrig var sjøveien Norges fremste hovedvei.
10.Grunnlinjen er en typisk hovedvei for betjening av de aller mest sentrale byområdene, og kan samtidig tjene som gjennomfartsåre.
11.Man bør raskt kunne enes om at de tradisjonelle industriarbeidsplasser neppe vil være noen hovedvei, med tanke på en ny giv i næringslivet og å styrke sysselsettingen.
12.Myndighetene i Iran hevdet at deres styrker nå rykker frem langs en hovedvei til den irakske hovedstad, og at 1100 irakske soldater var blitt drept under et tre timer langt slag nær sentrum for den 1125 kilometer lange fronten.
13.Tidligere var sjøveien Norges hovedvei nr 1., og dampbåter som" Oscar" (bildet) hadde en ubestridt ledende stilling på det norske fraktmarked.
14.Hvis Staten prioriterer andre veioppgaver som f.eks. hovedvei til Gardermoen flyplass foran ny Mossevei, bør heller en bompengering rundt Oslo efter Bergenprinsippet diskuteres, i den hensikt å få bygget den nye Mosseveien i overskuelig fremtid, sier Kvalheim.
15.Både Ljabrudiagonalen og Svartdalslinjen kan ifølge gruppen utsettes, og Europaveien vil forsatt bli en naturlig hovedvei mot Oslo øst og Oslo nord.
16.DRAWBACK med en pakketur er selvfølgelig at man ikke rekker særlig langt utenfor den slagne hovedvei.
17.De nødvendige kommunale grunnlagsinvesteringer som hovedvei, vann og kloakk er allerede utført på omkring halvparten av det store arealet.
18.Den gangen ble oløp arrangert langt inne i marke, ikke som idag hvor man som oftest må være nær hovedvei for bilenes skyld.
19.Den skal også bli en ny regional hovedvei mellom Oslo og Lillestrøm.
20.Det skjer når NSB avvikler sin virksomhet på Vestbanen og en hovedvei anlegges istedet.
21.En forstad til Bern med romslige bondehus langs den trafikkerte hovedvei, og der man kan spasere i Paul Klee Strasse.
22.Innfartsveiene i Oslo syd og tilknytning til veisystemet under Vålerengen, utbedring av Store Ringvei med planskilte kryss, utbygging av Henrik Ibsenringen til en kapasitetssterk hovedvei i tillegg til Fjellinjen rundt Oslo sentrum, trafikkløsninger for Gamlebyen, der blant annet boligutvalget torsdag sluttet seg til disposisjonsplanen for Gamlebyen, og forlengelse av Nylandsveien mot Finnmarksgate med en tunnel under Tøyenparken.
23.Langs sørlandske hovedvei med mangfoldige avstikkere, er journalist Pernille Lønne Christiansen og fotograf Svein E. Furulund på jakt efter godt stoff.
24.Og det er alltid like hyggelig å treffe norskamerikanerne fra 8. aveny, også kalt sørlandske hovedvei, når de kommer til Oslo.
25.Også på den andre siden av tomten ligger det en annen hovedvei - dog noe lavere enn motorveien.
26.Parallelt med det arbeides det med planer om en ny hovedvei i tunnel fra Asker og Bærum til Oslo vest.
27.Rognlien repliserte at enhver trafikksanering forutsetter adgang til en alternativ hovedvei.
28.Sees dette i sammenheng med Europaveiens rolle som hovedvei for sydområdene, kan det bli aktuelt å la Mosseveien ha to kjørefelter ut av byen og ett innover og la Europaveien ha to kjørefelter for innkommende trafikk og ett for utgående.
29.Siden den tid har veimyndighetene bygget ut den sørlandske hovedvei i Søgne på mer hensiktsmessig måte over fjordarmen.
30.Sørlandske hovedvei E18 hadde derimot god flyt efter kaotiske forhold mandag, og ingen hovedveier på Østlandet er stengt.
Dine siste søk