Norsk-Fransk oversettelse av i god tid

Oversettelse av ordet i god tid fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

i god tid på fransk

i god tid
tidannet à temps, de bonne heure, tôt
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Arbeidet ble ferdig i god tid før timeplanen, sier han.
2.Begynn å planlegge alderdommen i god tid !
3.Blankettene ble nemlig bestilt i god tid, forteller han.
4.De fleste mennesker mottar smertesignaler i god tid.
5.Det beste er imidlertid å gi deltagerne grønt lys så fort som mulig, slik at de kan konsentrere seg om sine OLoppgaver i god tid før rennet starter, sier Ludvig Zajc.
6.Det ble hovedkomiteen muntlig orientert om i god tid før reklamebyrået var ferdig med sitt arbeide.
7.Efter nærmere avtale med statsråden vil jeg tre tilbake en gang utpå høsten, og i god tid før årsskiftet, sier departementsråd Lenth til Aftenposten.
8.Et program må utarbeides i god tid før tinget.
9.Folk har vært flinke til å bestille billetter i god tid, sier redaktør Bjørn Holøs i NSB.
10.I god tid før neste kommunevalg vil vi få gjennomført en omfattende undersøkelse blant velgerne i kommunen.
11.I god tid før skolestart vil elever og lærere i samtlige skoler her i landet under høyskolenivå vite at det er strengt forbudt å bruke kopier av våre medlemmers arbeider.
12.I likhet med andre offentlige saker, tror vi også budsjettspørsmål vil tjene på å bli drøftet av publikum i god tid før de nærmer seg avgjørelsen.
13.Jeg bryr meg ikke om å ta en kamp til uten å ha sparret og trent skikkelig på forhånd, som i den siste kampen min i England, sier Steffen, som ennå ikke vet hvor lenge han blir i Chicago, annet enn at han er hjemme igjen i god tid før EMkampen mot den franske europamesteren Lucien Rodrigues i begynnelsen av november.
14.Jeg så i god tid hva som ville skje, sier kontrollør Ottar Fosser i Oslo Sporveier til Aftenposten.
15.Kinareisen bør planlegges i god tid.
16.Publikum bes innfinne seg, gjerne med mat og termos, i god tid før programmet innledes da vi regner med stor trafikk til stevnet, sier Andreassen.
17.Til tross for alle de trendopplysninger som i god tid kommer på markedet, har dere altså funnet at det er behov for en katalog spesielt innrettet på Skandinavia ?
18.Vel, en litt spesiell situasjon blir det jo, men det har hele tiden vært klart at elitejentene skulle reise til MellomEuropa for akklimatisering i god tid før vinterOL, sier Dag Kaas.
19.Vi har imidlertid prøvd å varsle de berørte i god tid om dagens aksjon, og håper at den vil gi minst mulig negative virkninger for disse, opplyser hun.
20.Vi skal rydde opp efter vinterarbeidene i god tid før 1. mai, og skal gå i gang med beplantningen så fort telen er borte, sier Trana.
21.1. postsekretær Jan Håvard Smeby på Solli postkontor mener dette skyldes at de fleste pakkene kom inn til postkontoret i god tid i forveien før julaften og at folk derfor fikk mange dager på seg til å hente dem.
22.Alle uten Michael regner med å stifte familie i god tid før fylte 30 år, tidligere enn foreldrene.
23.Allerede i god tid til julehandelen i år vil forretningene i det nygamle Karl Johansgate 3941 kunne åpne sine dører.
24.Arbeidsgiverne har i god tid forut for forhandlingene gjort det klart at det ikke er plass til generelle tillegg utover lønnsoverhenget fra ifjor og forventet lønnsglidning.
25.Av hensyn til at budsjettmøtet er nær forestående, ønsker de svar i god tid før budsjettmøtet 6. og 7. desember.
26.Avdelingsledere som ble intervjuet, ønsker altså å delta mer aktivt ved at administrasjonen i god tid setter opp et foreløbig avdelingsbudsjett som viser hva uforandret drift vil koste.
27.Avisen utkommer forøvrig i god tid før 17. mai og den er selvfølgelig mye bedre enn blårussavisen.
28.Blir det tale om tilleggsbevilgninger, må spørsmålet tas opp i god tid, slik at det bevilgende organ ikke er bundet på forhånd.
29.Da det ble klart at det forelå et anbefalt forslag lørdag kveld - i god tid før Melodi Grand Prix lød Seiern er vår i samme delegasjon, efterfulgt av Seiern følger våre faner.
30.Da var plutselig avstanden til den hardeste konkurrenten skrumpet så mye inn at det norske flagget kunne gå til topps i god tid før Tom Sandberg avsluttet sitt olympiske kombinertløp.
Dine siste søk