Norsk-Fransk oversettelse av inne i

Oversettelse av ordet inne i fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

inne i på fransk

inne i
preposisjonannet dans, en, à, au, dedans, à l'intérieur de
  leieannet à l'intérieur
Synonymer for inne i
Avledede ord av inne i
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Dessverre kan dere ikke regne med så gode resultater fremover, jeg er nemlig inne i en personlig krise.
2.Fotografering" fra satellitter - eller såkalt fjernmåling - er inne i en rivende utvikling, og Sverige har engasjert seg sterkt på denne sektoren.
3.Fotografering" fra satellitter eller såkalt fjernmåling er for tiden inne i en rivende utvikling.
4.Helseplanfor 1980åra", laget av en arbeidsgruppe i Sosialdepartementet, ser samfunnssykdommer som den store utfordring i det tiåret vi er inne i.
5.Hva er det som er under oss, som ikke har ansikt, men er levende, som er bare noen planketommer fra oss - og som er inne i oss ?
6.Inne i HenieOnstadsenteret forteller en høyst moderne utstilling om hva som skjedde, og utendørs blir tidens amerikareise dramatisert for barn.
7.Staten kan ikke bevilge oss ut av den krisen Oslo nå er inne i.
8.Årstidene" i kirkeåret har benevnelser som peker på hovedinnholdet i den fasen vi er inne i.
9.(AP / UPI) Det ble fredag kveld avfyrt flere skudd inne i det kaprede kuwaitiske passasjerflyet som på fjerde dagen stod på den internasjonale Mehrabadflyplassen utenfor Teheran.
10.(NPSAPNTBReuter) Irak har angivelig mottatt et ukjent antall avanserte sovjetiske raketter som kan nå mål langt inne i Iran.
11.(NTBDPAAFP) Flykaprerne om bord i det kuwaitiske passasjerflyet på flyplassen i Teheran åpnet imorges på nytt ild inne i flyet.
12.(New York Times) MidtØsten er inne i en bølge av terror som gjenspeiler nye spenningsforhold i området, mener diplomater og embedsmenn som New York Times har intervjuet.
13.Unge voksne" er en egen gruppe innenfor Ungdomsforbundet og er midt inne i en periode med ungdom og arbeide på arbeidsprogrammet.
14.Akkurat nå er vi inne i en periode hvor smarte finansfolk og investorer med raske kjøp og salg leder utviklingen.
15.Alt jeg har inne i meg materialiserer seg i disse arbeidene.
16.Arbeidet med filmen om Ronja Røverdatter har vært hyggelig, men også ganske slitsomt, for alt foregår så langt avsted, inne i dype, ville skoger der det rusler og rasler og suser i morkne trær, kommenterte Tage Danielsson med et beundrende blikk på forfatteren.
17.Barn lukkes inne i den alminnelige, hellige families bånd.
18.Blant annet vil forskriftene i sin endelige form inneholde klare krav til kledninger i rømningsveier, slik at brann ikke skal spre seg inne i rømningsveien og på den måte løpe foran folk når man forsøker å komme seg ut under en brann.
19.Budsjettforslaget for 1985 innebærer et totalt brudd med tidligere løfter om midler til å ruste opp barnevernet, hevder de to organisasjonene som viser til den krise barnevernet er inne i.
20.De får ikke til å snakke om seg selv og alt som foregår inne i dem.
21.De tallene vi har, bekrefter at konkurranse er et sunt prinsipp, uttalte Hydrodirektøren, som imidlertid ikke ville spekulere på hvilket pristilbud NC kunne ha levert dersom SeaCoNor ikke hadde vært inne i bildet.
22.Den har alltid vært viktig, men den er mer forsømt idag - både fordi vi legger så stor vekt på det teoretiske og intellektuelle i dagens skole, og fordi vi er inne i en medieutvikling som kan føre til passivitet.
23.Den oppholder seg for det meste ute ved åpent vann, men kan også legge trekkrutene langt inne i fjellene, sier Arlov.
24.Denne etableringen er et klart eksempel på at den internasjonaliseringsprosess Dyno har vært inne i de siste årene, også fører til ny virksomhet her i landet.
25.Det er bedre å eie 2030 prosent av en bedrift som er inne i en positiv utvikling enn å være eneaksjonær i en bedrift som går i motbakke, mener Wennberg.
26.Det er bedre å eie 2030 prosent i en bedrift som er inne i en positiv utvikling enn å være eneaksjonær i en bedrift som går i motbakke, mener Trond Wennberg.
27.Det er en farlig utvikling vi er inne i, sier gårdbrukeren, som husker to verdenskriger og har sett hvilken enorm betydning jordbruket har når krisen kommer.
28.Det er mange myndigheter inne i bildet, og det er vanskelig å få gjennomført dette.
29.Det er særlig bruken av traktor og skurtresker inne i driftsbygninger vi har satt søkelyset på.
30.Det er vel ingen som liker at tyver har vært inne i ens hus.
Dine siste søk