Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord innrømme. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

innrømme som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) innrømmeinnrømmendeinnrømt
Indikativ
1. Presens
jeginnrømmer
duinnrømmer
haninnrømmer
viinnrømmer
dereinnrømmer
deinnrømmer
8. Presens perfektum
jeghar innrømt
duhar innrømt
hanhar innrømt
vihar innrømt
derehar innrømt
dehar innrømt
2. Preteritum (Fortid)
jeginnrømte
duinnrømte
haninnrømte
viinnrømte
dereinnrømte
deinnrømte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde innrømt
duhadde innrømt
hanhadde innrømt
vihadde innrømt
derehadde innrømt
dehadde innrømt
4a. Presens futurum
jegvil/skal innrømme
duvil/skal innrømme
hanvil/skal innrømme
vivil/skal innrømme
derevil/skal innrømme
devil/skal innrømme
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha innrømt
duvil/skal ha innrømt
hanvil/skal ha innrømt
vivil/skal ha innrømt
derevil/skal ha innrømt
devil/skal ha innrømt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle innrømme
duville/skulle innrømme
hanville/skulle innrømme
viville/skulle innrømme
dereville/skulle innrømme
deville/skulle innrømme
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha innrømt
duville/skulle ha innrømt
hanville/skulle ha innrømt
viville/skulle ha innrømt
dereville/skulle ha innrømt
deville/skulle ha innrømt
Imperativ
Bekreftende
duinnrøm
viLa oss innrømme
dereinnrøm
Nektende
duikke innrøm! (innrøm ikke)
dereikke innrøm! (innrøm ikke)