Norsk-Fransk oversettelse av kjenne

Oversettelse av ordet kjenne fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kjenne på fransk

kjenne
kjenslerverb se rendre compte de, sentir
  mental fornemmelseverb sentir, ressentir, éprouver
  fysisk fornemmelseverb toucher
  fareverb flairer, détecter, sentir
  personverb connaître
Synonymer for kjenne
Avledede ord av kjenne
Fler eksempler
1.Da jeg var gutt (188090årene), lærte jeg navnet Amerika å kjenne før jeg hørte om noe annet land, og jeg hørte om New York og Chicago før jeg hørte om London og Berlin.
2.De færreste vil kjenne seg igjen i den virkelighetsbeskrivelse Ap.s leder ga til beste i Stortinget igår.
3.Det var deilig å få med seg kroppen igjen ; kjenne at kroppen også ville - ikke bare hodet.
4.En tenåring kan stå foran speilet time efter time og ikke kjenne seg selv igjen.
5.Et menneske kan kjenne til alle vurderinger av Jesus, som i tidenes løp er gitt.
6.Han har fått kjenne virkningene av norsk offentlighet når den bryter grovt med de retningslinjer vi ønsker skal kjennetegne vårt rettssamfunn.
7.Jeg kan kjenne at jorda er rund.
8.Kapteinløytnant Oleg lærte på sjøkrigsskolen og under de tidligere operasjoner de norske sjøkarter og" Den norske Los" å kjenne, og han kunne norsk godt nok til å lese og håndtere disse hjelpemidlene på en slik måte at norske ubåtoffiserer neppe lå særlig langt foran ham på dette området.
9.Lær deg selv å kjenne", er et råd som har gått i arv fra oldtiden, sier Ludvig Eikaas, av mange oppfattet som denne generasjons mest selvopptatte kunstner.
10.Man må velge enten man vil elske revolusjonen eller lære den å kjenne".
11.Menneskevettreglene" om enkel psykisk førstehjelp er så enkle at både foreldre, søsken, kjæresten og kolleger bør kjenne dem og kunne hjelpe i krisesituasjoner, mener Arne Sund.
12.Og i ditt ansikt vil vi lære å kjenne denne menneskelige lidelse.
13.Vi er Brann" og" Heia BUL" jublet landsstevnedeltagerne på Idrettshøyskolens fotballbane lørdag, og ga stolt til kjenne sin klubbtilhørighet.
14.(Og slikt stoff bør man jo helst kjenne i Høyesterett.
15.Høvdingen" vil man kjenne igjen fra manus.
16.All kontakt med SovjetUnionen må nå baseres på at man der er fullt ut fortrolig med alle saker de ikke skulle kjenne til, sier Hagen.
17.Både skole og familie må kjenne sitt ansvar, sa han.
18.De fortalte en gang at interessen for de døvblindes sak ble vakt da De lærte avdøde Halfdan Larsen fra Lier å kjenne.
19.Det beste ved å spille på kretslaget er å få lære andre spillesystemer å kjenne.
20.Det er godt å kjenne at det har løsnet igjen, sa Yngvar Christiansen efterat seieren var sikret i O52s nordiske orienteringsløp i Østmarka søndag.
21.Det er ikke bare psykologiske grunner til at inseminasjonsbarn skal ha rett til å kjenne sin biologiske far.
22.Det er kjent at en rekke representanter ikke stiller til gjenvalg, deriblant mange som jeg har kommet til å kjenne ganske godt gjennom flere valgperioder.
23.Det er varmt her inne, blir det sagt, og alle tar seg til pannen for å kjenne efter hvor svette vi er blitt.
24.Det var godt å kjenne andre som visste hvordan du hadde det !
25.Det viktigste er vel heller ikke å få øyekontakt med barnet, men å kjenne kroppskontakten.
26.Det viktigste er å kjenne terroristenes arbeidsmetoder, deres tenkemåte, organisasjonsnett og mål.
27.Det viktigste nå har vært å lære forholdene å kjenne.
28.Det virker som om det blir en karantenetid på rundt to år mellom kinopremieren og kabelvisningen, sier Bretteville, som gjør oppmerksom på at det dreier seg om de samme filmene som folk vil kjenne fra kino og video.
29.Efter femte uke, begynner jeg å kjenne på pølsene, forklarer Brekke når man spør om hvordan han vet når pølsene er ferdige.
30.En Skagenboer skal alltid kunne vende hjem efter en lang reise, og likevel kjenne seg igjen, sier man i Danmarks nordligste by.
Liknende ord

 
 

kjenne som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) kjennekjennendekjent
Indikativ
1. Presens
jegkjenner
dukjenner
hankjenner
vikjenner
derekjenner
dekjenner
8. Presens perfektum
jeghar kjent
duhar kjent
hanhar kjent
vihar kjent
derehar kjent
dehar kjent
2. Preteritum (Fortid)
jegkjente
dukjente
hankjente
vikjente
derekjente
dekjente
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde kjent
duhadde kjent
hanhadde kjent
vihadde kjent
derehadde kjent
dehadde kjent
4a. Presens futurum
jegvil/skal kjenne
duvil/skal kjenne
hanvil/skal kjenne
vivil/skal kjenne
derevil/skal kjenne
devil/skal kjenne
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha kjent
duvil/skal ha kjent
hanvil/skal ha kjent
vivil/skal ha kjent
derevil/skal ha kjent
devil/skal ha kjent
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle kjenne
duville/skulle kjenne
hanville/skulle kjenne
viville/skulle kjenne
dereville/skulle kjenne
deville/skulle kjenne
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha kjent
duville/skulle ha kjent
hanville/skulle ha kjent
viville/skulle ha kjent
dereville/skulle ha kjent
deville/skulle ha kjent
Imperativ
Bekreftende
dukjenn
viLa oss kjenne
derekjenn
Nektende
duikke kjenn! (kjenn ikke)
dereikke kjenn! (kjenn ikke)
Dine siste søk