Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord konfirmere. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

konfirmere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) konfirmerekonfirmerendekonfirmert
Indikativ
1. Presens
jegkonfirmerer
dukonfirmerer
hankonfirmerer
vikonfirmerer
derekonfirmerer
dekonfirmerer
8. Presens perfektum
jeghar konfirmert
duhar konfirmert
hanhar konfirmert
vihar konfirmert
derehar konfirmert
dehar konfirmert
2. Preteritum (Fortid)
jegkonfirmerte
dukonfirmerte
hankonfirmerte
vikonfirmerte
derekonfirmerte
dekonfirmerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde konfirmert
duhadde konfirmert
hanhadde konfirmert
vihadde konfirmert
derehadde konfirmert
dehadde konfirmert
4a. Presens futurum
jegvil/skal konfirmere
duvil/skal konfirmere
hanvil/skal konfirmere
vivil/skal konfirmere
derevil/skal konfirmere
devil/skal konfirmere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha konfirmert
duvil/skal ha konfirmert
hanvil/skal ha konfirmert
vivil/skal ha konfirmert
derevil/skal ha konfirmert
devil/skal ha konfirmert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle konfirmere
duville/skulle konfirmere
hanville/skulle konfirmere
viville/skulle konfirmere
dereville/skulle konfirmere
deville/skulle konfirmere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha konfirmert
duville/skulle ha konfirmert
hanville/skulle ha konfirmert
viville/skulle ha konfirmert
dereville/skulle ha konfirmert
deville/skulle ha konfirmert
Imperativ
Bekreftende
dukonfirmer
viLa oss konfirmere
derekonfirmer
Nektende
duikke konfirmer! (konfirmer ikke)
dereikke konfirmer! (konfirmer ikke)