Norsk-Fransk oversettelse av konstantere.

Du prøvde å oversette søkeordet konstantere fra Norsk til Fransk.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det eneste man har kunnet konstantere er endel av de kortsiktige virkninger og de later til å være alvorlige nok.
2.Det er noe i organisasjonsmønstret, i avtalemønstret, i måten avgifter tas inn og fordeles på og stipendier gis, som har ført til at man nå bare må konstantere at fremragende kunstnere ser det ikke lenger ut til å være plass for, i ledelsen av disse organisasjoner.
3.Vi har altså ikke kunnet konstantere nærvær av en fremmed gjenstand, sier stabsredaktør Bertil Lagerwall til avisen Blekinge Lens Tidning.
4.De tre kunne hele tiden konstantere at fosteret ikke reagerte unormalt.
5.Desto mere beundringsvedig for Norsk Strykekvartett når man stadig på ny kan konstantere hvilket høyt nivå ensemblet har nådd.
6.For klubbledere og etatsansatte som gjennom hele sitt yrkesaktive liv har arbeidet med forebyggende ungdomsarbeide, er det hardt å måtte konstantere at budsjettet for Ungdomsåret fører til innskrenket klubbdrift over hele byen.
7.Men efter en orgie av oppussing, innredning og planlegging som har gått på nattsøvnen løs, kan hun allerede konstantere at hennes ide har slått an.
8.Men idag må vi konstantere at to fundamentale forutsetninger ikke er oppfylt, sa Diesen.