Norsk-Fransk oversettelse av lamslå

Oversettelse av ordet lamslå fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

lamslå på fransk

lamslå
aktivitetverb paralyser
  slå med forbløffelseverb époustoufler, stupéfier, consterner, renverser
Synonymer for lamslå
Avledede ord av lamslå
Anagram av lamslå
Fler eksempler
1.Det viktigste er at befolkningen engasjerer seg og ikke lar seg lamslå av skrekkpropaganda om atomvåpnene, sier Dragan Jovius.
2.Den ene gikk ut på at SovjetUnionen har 3900 elitesoldater som er spesialtrenet for å kunne lamslå viktige sentre, utføre sabotasje og likvidere nøkkelpersoner i Sverige.
Liknende ord

 
 

lamslå som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) lamslålamslåendelamslått
Indikativ
1. Presens
jeglamslår
dulamslår
hanlamslår
vilamslår
derelamslår
delamslår
8. Presens perfektum
jeghar lamslått
duhar lamslått
hanhar lamslått
vihar lamslått
derehar lamslått
dehar lamslått
2. Preteritum (Fortid)
jeglamslo
dulamslo
hanlamslo
vilamslo
derelamslo
delamslo
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde lamslått
duhadde lamslått
hanhadde lamslått
vihadde lamslått
derehadde lamslått
dehadde lamslått
4a. Presens futurum
jegvil/skal lamslå
duvil/skal lamslå
hanvil/skal lamslå
vivil/skal lamslå
derevil/skal lamslå
devil/skal lamslå
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha lamslått
duvil/skal ha lamslått
hanvil/skal ha lamslått
vivil/skal ha lamslått
derevil/skal ha lamslått
devil/skal ha lamslått
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle lamslå
duville/skulle lamslå
hanville/skulle lamslå
viville/skulle lamslå
dereville/skulle lamslå
deville/skulle lamslå
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha lamslått
duville/skulle ha lamslått
hanville/skulle ha lamslått
viville/skulle ha lamslått
dereville/skulle ha lamslått
deville/skulle ha lamslått
Imperativ
Bekreftende
dulamslå
viLa oss lamslå
derelamslå
Nektende
duikke lamslå! (lamslå ikke)
dereikke lamslå! (lamslå ikke)
Dine siste søk