Norsk-Fransk oversettelse av likvidere

Oversettelse av ordet likvidere fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

likvidere på fransk

likvidere
dødeverb liquider [informal], se débarrasser de, supprimer
  betalingverb payer la note, régler
  foretakverb liquider
Synonymer for likvidere
Fler eksempler
1.Den internasjonale aksjonen 21. august 1968 førte til nederlag for kontrarevolusjonen, til stabilisering av situasjonen i Europa, til avspenning og til styrking av fredspolitikken" og" imperialistene har ikke lært noen ting av sitt nederlag i Tsjekkoslovakia, men fortsetter sitt korstog for å likvidere sosialismen", skriver partiavisen.
2.Den rekrutteres, berikes, belemres kontinuerlig av mer eller mindre morsom sjargong, misbruk, misforståelser som det forhåpentlig vil lykkes å likvidere.
3.Dødsstraffene var i samsvar med Folkekongressens beslutning om å likvidere terroristene fra brorskapet, som er agenter for USA, heter det i den libyske radiomeldingen.
4.Forsøket på å likvidere Bakoush var et ledd i den politikk Gadafi ga ordre om efter den tredje kongressen i de libyske revolusjonære komiteer i februar 1980.
5.Motstandere hevder at bevegelsen er en gruppe som har til hensikt å oppspore og likvidere Gadafis fiender.
6.Nyhetsbyrået JANA fremholder at Mubarak med dette har bekreftet sin medvirkning i et amerikansk terroristkomplott ved å beskytte" løshunder" som det libyske folket hadde bestemt seg for å forfølge og likvidere.
7.Statsminister Yitzhak Shamir mener at episoden hadde sammenheng med den økte terroristvirksomhet av palestinere, og han advarte terrorister som måtte ha tilsvarende planer om at israelerne ville likvidere dem.
8.Frode Jakobsen, som i egenskap av dansk undergrunnsleder selv hadde gitt en rekke av ordrene om å likvidere antatte rådgivere, måtte erkjenne at de undertiden hadde rammet uskyldige.
9.At en person har vært fæl, kanskje verre enn fæl, gir ingen rett til å likvidere ham ved en senere anledning, sa aktor.
10.Andre meldinger tyder på at opprørerne har tapt sympati blant sivilbefolkningen efter at de begynte å likvidere kurdere som ikke ville samarbeide med dem.
11.Den ene gikk ut på at SovjetUnionen har 3900 elitesoldater som er spesialtrenet for å kunne lamslå viktige sentre, utføre sabotasje og likvidere nøkkelpersoner i Sverige.
12.Den umiddelbare årsak til at Krivitskij hoppet av vår en ordre fra Moskva at han, for å vise sin lojalitet, skulle likvidere en nær venn.
13.Den umiddelbare årsak til at Krivitskij hoppet av vår en ordre fra Moskva om at han, for å vise sin lojalitet, skulle likvidere en nær venn.
14.Den ytterliggående muslimske gruppen Hellig krig sendte tirsdag eftermiddag ut bilder av de bortførte og truet med at den ville begynne å likvidere sovjetrusserne en efter en fra tirsdag kveld.
15.Men en hovedteori er at en fremmed makt i fredstid ønsker å ha oversikt over nøkkelpersoner i det svenske forsvar med sikte på å kunne likvidere dem i forbindelse med at krig bryter ut.
16.Skogvokteren selv kan jo tenke seg å" likvidere" alle lesbiske kvinner.
17.Til tross for regimets mange forsøk på å likvidere og diskreditere Charta 77, har den klart å skaffe seg en viss autoritet uavhengig av stat og parti.
Liknende ord

 
 

likvidere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) likviderelikviderendelikvidert
Indikativ
1. Presens
jeglikviderer
dulikviderer
hanlikviderer
vilikviderer
derelikviderer
delikviderer
8. Presens perfektum
jeghar likvidert
duhar likvidert
hanhar likvidert
vihar likvidert
derehar likvidert
dehar likvidert
2. Preteritum (Fortid)
jeglikviderte
dulikviderte
hanlikviderte
vilikviderte
derelikviderte
delikviderte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde likvidert
duhadde likvidert
hanhadde likvidert
vihadde likvidert
derehadde likvidert
dehadde likvidert
4a. Presens futurum
jegvil/skal likvidere
duvil/skal likvidere
hanvil/skal likvidere
vivil/skal likvidere
derevil/skal likvidere
devil/skal likvidere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha likvidert
duvil/skal ha likvidert
hanvil/skal ha likvidert
vivil/skal ha likvidert
derevil/skal ha likvidert
devil/skal ha likvidert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle likvidere
duville/skulle likvidere
hanville/skulle likvidere
viville/skulle likvidere
dereville/skulle likvidere
deville/skulle likvidere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha likvidert
duville/skulle ha likvidert
hanville/skulle ha likvidert
viville/skulle ha likvidert
dereville/skulle ha likvidert
deville/skulle ha likvidert
Imperativ
Bekreftende
dulikvider
viLa oss likvidere
derelikvider
Nektende
duikke likvider! (likvider ikke)
dereikke likvider! (likvider ikke)
Dine siste søk