Norsk-Fransk oversettelse av mobilisere

Oversettelse av ordet mobilisere fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

mobilisere på fransk

mobilisere
generellverb mobiliser
Fler eksempler
1.Dersom det lykkes å mobilisere og gi hele den internasjonale arbeiderbevegelse en slik rolle, ville dette kunne skape en situasjon som åpner muligheter for at den folkelige kampen for fred går over fra å være en fredsbevegelse til å bli hovedinstrumentet i den antiimperialistiske kampen for demokrati og sosialisme.
2.Hvis De og Deres mange medarbeidere klarer å mobilisere opinionen i de nordiske land til støtte for en traktatfestet atomfri sone i Norden, har De gjort et storverk for freden.
3.Jor skriver at vanskeligheten med å mobilisere opinionen for kravet om en kulturell opprustning skyldes at man som oftest setter likhetstegn mellom kultur og fritidssysler, og ikke ser at kulturen er hele det verdigrunnlag vi bygger vårt samfunn og vår tilværelse på.
4.Arbeiderpartiet vil sannsynligvis mobilisere mer diplomatisk støtte for Israels neste erobringskrig, skrev regjeringsorganet alBaath som fastslo at begge partier bruker krig som middel for å utvide landets territorium.
5.Det er like stort behov for å mobilisere de gamle tankene.
6.En slik unormal vag uttalelse skjønner jeg godt, fordi det er vanskelig å mobilisere argumenter for å opprettholde et system som var tilpasset et helt annet boligmarked enn dagens.
7.Gledelig er det at vi iår ikke har problemer med å mobilisere nok bøssebærere i Oslo.
8.Hele Frankrikes fremtid avhenger av om man klarer å mobilisere ungdommens - og forskningsmiljøenes - hjerner og fantasi, understreker han i de forskjelligste sammenhenger.
9.I motsetning til mye av den tradisjonelle velferdsstatsideologi må hovedmålet være å mobilisere, ikke svekke, den ikkeoffentlige velferdsproduksjon.
10.Jeg kommer i det minste til å løpe det jeg er god for, sier Ingrid som håper å kunne mobilisere den samme konkurranselysten som i vår og tidlig i sommer.
11.Jeg kunne ikke mobilisere de store ambisjonene, eller engasjere meg helhjertet i yrket som salgskonsulent.
12.Jeg trodde jeg ikke hadde mer å gi, men klarte likevel å mobilisere kreftene da noen ropte til meg omtrent halvveis, sa en glad Maj Berger efter konkurransen.
13.Min eneste mulighet var å mobilisere naboer.
14.Og NAF utnytter situajonen så lenge politikerne ikke informerer opinionen til å mobilisere" avgiftsmotstandere" ?
15.Også på det organisatoriske plan må vi mobilisere for å få et så effektivt og velsmurt apparat som mulig - også her burde vi ligge godt an.
16.På produksjonssiden må vi mobilisere alle de krefter vi har for å sikre mangfold og kvalitet i programmene, mens vi på eiersiden må sikre bred demokratisk forankring og et trygt økonomisk grunnlag.
17.Resultatet av et slikt møte vil bli fremlagt i hovedstyrets arbeidsutvalg den 16. november, der Oslos trafikkproblemer vil bli tatt opp som egen sak med forslag fra administrasjonene om å mobilisere byens næringsog interesseorganisasjoner til felles tiltak, opplyser Døstvedt til NTB.
18.Spørsmål som angår bankenes åpningstider opptar alle våre medlemmer og det er lett å mobilisere for at bankene fortsatt skal holdes lukket på lørdager, sier Knut Skoe i NBF til Aftenposten.
19.Vi har ikke vært flinke nok til å mobilisere ungdom til aktiv innsats i spørsmål som fortsatt norsk medlemskap i NATO og opprettholdelse av verneplikten, mener Fure.
20.Vi må mobilisere parti og fagbevegelse for å få folk til å forstå hva slaget gjelder om noen måneder.
21.Vårt mål ved å mobilisere nabolaget til kamp for grendeskolen er å få saken opp til ny behandling i herredsstyret, sier rektor.
22.Allerede i 1990 vil VestTyskland få problemer med å mobilisere de 496 000 soldatene som landets forsvar i dag er basert på.
23.Ammerud greide å mobilisere innsats nok til å avslutte med seier 7563 over det samme Sandvikalaget (uten en skadet Åsmund Berge) som to dager før hadde slått Ullern 8681.
24.Arrangøren, De Utdanningssøkendes Kontaktutvalg, regner med å mobilisere 270 000 skoleelever og studenter landet over - og rette søkelyset mot" den forverrede utdannelsessituasjonen", fremgår det av programmet.
25.Av de øvrige klubber i Osloregionen regner man særlig med Oslo Schakselskap og Schakklubben av 1911, som begge trolig vil mobilisere mer enn ett lag.
26.Bare når det gjelder synet på fordelingsspørsmålene, forsøker man å mobilisere støtte i Bibelen.
27.Berit Karseth tror imidlertid det vil være vanskelig å mobilisere studentene til demonstrasjoner, bl.a. fordi årets statsbudsjett ikke betyr noen forverring av forholdene.
28.Betydelige deler av divisjonene må derfor enten mobilisere lokalt eller tilføres fra andre deler av Leningrad militærdistrikt før de kan settes inn i Nord.
29.Bl.a. skal sivil motstand inngå i planenen for å mobilisere alle ressurser mot et fiendtlig angrep.
30.Båtfolk fra hele Oslofjorden skal mobilisere for å gå mot Norolplanene.
Liknende ord

 
 

mobilisere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) mobiliseremobiliserendemobilisert
Indikativ
1. Presens
jegmobiliserer
dumobiliserer
hanmobiliserer
vimobiliserer
deremobiliserer
demobiliserer
8. Presens perfektum
jeghar mobilisert
duhar mobilisert
hanhar mobilisert
vihar mobilisert
derehar mobilisert
dehar mobilisert
2. Preteritum (Fortid)
jegmobiliserte
dumobiliserte
hanmobiliserte
vimobiliserte
deremobiliserte
demobiliserte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde mobilisert
duhadde mobilisert
hanhadde mobilisert
vihadde mobilisert
derehadde mobilisert
dehadde mobilisert
4a. Presens futurum
jegvil/skal mobilisere
duvil/skal mobilisere
hanvil/skal mobilisere
vivil/skal mobilisere
derevil/skal mobilisere
devil/skal mobilisere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha mobilisert
duvil/skal ha mobilisert
hanvil/skal ha mobilisert
vivil/skal ha mobilisert
derevil/skal ha mobilisert
devil/skal ha mobilisert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle mobilisere
duville/skulle mobilisere
hanville/skulle mobilisere
viville/skulle mobilisere
dereville/skulle mobilisere
deville/skulle mobilisere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha mobilisert
duville/skulle ha mobilisert
hanville/skulle ha mobilisert
viville/skulle ha mobilisert
dereville/skulle ha mobilisert
deville/skulle ha mobilisert
Imperativ
Bekreftende
dumobiliser
viLa oss mobilisere
deremobiliser
Nektende
duikke mobiliser! (mobiliser ikke)
dereikke mobiliser! (mobiliser ikke)
Dine siste søk