Norsk-Fransk oversettelse av modernisere

Oversettelse av ordet modernisere fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

modernisere på fransk

modernisere
bygning verb moderniser
  oppdatereverb mettre à jour, moderniser
Synonymer for modernisere
Fler eksempler
1.Giselle" er den romantiske ballett fremfor noen, og for enkelte står det å modernisere den som å forgripe seg på en" hellig ting".
2.Arbeiderpartiet skal være initiativtager og drivkraft for å modernisere Norge.
3.For oss er dette ikke bare snakk om å modernisere et ekspedisjonskontor, men et prosjektarbeide som startet i 1980, sier banksjef Knut Skaug.
4.I fjernsynet vil det foreløbig ikke bli forandringer, men vi ønsker å modernisere TVværet i fremtiden, sier fagsjef Asmunn Moene på Meteorologisk institutt.
5.Vi hadde regnet med inntekter fra salget, penger som vi hadde tenkt å bruke til å modernisere bekvemmlighetene for den faste besetningen på" Christian Radich", sier daglig leder av Østlandets skoleskip, kommandør Øivind Schau.
6.Vår industri trenger og fortjener derimot tid til å modernisere uten å være hemmet av unfair konkurranse, sier guvernør Richard Thornburgh i stålstaten Pennsylvania.
7.Allerede i 1980 skjønte vi at det gikk den veien, da stoppet de nødvendige investeringer for å modernisere virksomheten, sier tidligere klubbformann Arild Eide.
8.Arbeiderpartiet vil modernisere Norge.
9.At de to landene er blitt enige om å modernisere den" hete linjen" tas på amerikansk side som et tegn og håp om en gryende opptining av det lenge fastfrosne forholdet mellom landene, selv om man på sovjetisk side har vært påpasselig med å fremholde at det kun er snakk om en teknisk forbedring av forbindelsen.
10.Bakken finner det underlig at reaksjonen kommer nå, flere år efter beslutningen om å modernisere og effektivisere produksjonsutstyret for armeringsstål i Mo i Rana.
11.Brødrene Werner er med på å modernisere Bergensbanen med fjernstyring av signaler og penser.
12.Da tyske og andre utenlandske spesialister og håndverkere for flere hundre år siden ble invitert av tsarene for å komme til Moskva og gjennom sine kunnskaper modernisere det russiske samfunn, ble de plassert i egne bydeler.
13.Delte meninger blant de politiske partier og i Regjeringen om det er riktig å benytte fire og en halv milliarder kroner til å modernisere og bygge ut Mongstadraffineriet.
14.Den franske regjering har godkjent planer om å legge ned arbeidsplasser og modernisere landets hardt rammede stålindustri.
15.Den svenske hær har fått endel nytt utstyr, selv om det igjen på samme måte som Norge - ikke er tilstrekkelig med penger til å modernisere alle brigadene.
16.Dessuten er det både forsvars og mobiliseringsmessig bedre å modernisere noe av det gamle materiellet i forbindelse med nyanskaffelser, enn å foreta en komplett utskiftning av våpensystemer.
17.Det ble øst ut midler for å modernisere nedslitte og foreldede produksjonsanlegg, boliger, veinett og skoler.
18.Det blir sagt at han var den av de unge som i de senere år har vært med på å modernisere fylkespartiet og partiapparatet.
19.Det er derfor viktig å arbeide for en høy kvalitet på offentlig virksomhet, og det innebærer også at man skal arbeide for å forbedre og modernisere den, sa hun.
20.Det er detaljene som kan forbedres, ved å modernisere samspillet mellom offentlige og private krefter.
21.Det er å ta konsekvensen av de siste 15 års kvinnekamp å modernisere Grunnloven slik at både kvinner og menn sikres en rettferdig representasjon på Stortinget.
22.Det har ikke vært lett for helsemyndighetene å modernisere distriktsjordmorstillingene, og det har kanskje ikke hastet så lenge noen kunne ivareta de mest akutte oppgavene på en billig måte.
23.Det kreves kommunale investeringer på 3040 millioner kroner for å modernisere og effektivisere Frognerseteren Bruk.
24.Det ventes derimot strid om Frognerseteren Bruk, som Høyre tidligere har foreslått avviklet, men som Arbeiderpartiet vil modernisere.
25.Dette inngår altså som et ledd i et større opplegg for å modernisere og forbedre den offentlige forvaltning.
26.Dette selskapet er ment skal gå inn i nystartede bedrifter - eller i firmaer som vil modernisere og utvide med egenkapital.
27.Egypt er nå i ferd med å modernisere sine styrker med amerikanskproduserte våpen og fly.
28.Enten opprettholde samtlige brigader og bare forbedre bevæpningen av noen, eller også omgjøre et mindre antall av brigadene til lettere feltavdelinger med dagens utrustning for å kunne modernisere de gjenværende brigadene.
29.Et ledd i den samlede plan vil dessuten være å modernisere de to eksisterende stasjoner.
30.Ett prosjekt gjelder hjelp til menighetene til å modernisere og effektivisere menighetsbladene.
Liknende ord

 
 

modernisere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) moderniseremoderniserendemodernisert
Indikativ
1. Presens
jegmoderniserer
dumoderniserer
hanmoderniserer
vimoderniserer
deremoderniserer
demoderniserer
8. Presens perfektum
jeghar modernisert
duhar modernisert
hanhar modernisert
vihar modernisert
derehar modernisert
dehar modernisert
2. Preteritum (Fortid)
jegmoderniserte
dumoderniserte
hanmoderniserte
vimoderniserte
deremoderniserte
demoderniserte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde modernisert
duhadde modernisert
hanhadde modernisert
vihadde modernisert
derehadde modernisert
dehadde modernisert
4a. Presens futurum
jegvil/skal modernisere
duvil/skal modernisere
hanvil/skal modernisere
vivil/skal modernisere
derevil/skal modernisere
devil/skal modernisere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha modernisert
duvil/skal ha modernisert
hanvil/skal ha modernisert
vivil/skal ha modernisert
derevil/skal ha modernisert
devil/skal ha modernisert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle modernisere
duville/skulle modernisere
hanville/skulle modernisere
viville/skulle modernisere
dereville/skulle modernisere
deville/skulle modernisere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha modernisert
duville/skulle ha modernisert
hanville/skulle ha modernisert
viville/skulle ha modernisert
dereville/skulle ha modernisert
deville/skulle ha modernisert
Imperativ
Bekreftende
dumoderniser
viLa oss modernisere
deremoderniser
Nektende
duikke moderniser! (moderniser ikke)
dereikke moderniser! (moderniser ikke)
Dine siste søk