Norsk-Fransk oversettelse av moralisere

Oversettelse av ordet moralisere fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

moralisere på fransk

moralisere
generellverb moraliser
Avledede ord av moralisere
Fler eksempler
1.Det er viktig å presentere god litteratur, men vi bør ikke moralisere.
2.Da strukturen i den estetiske levemåte selv fører frem til en etisk livspraksis gjennom et etisk valg, sikter Kierkegaard mot å vise oss nødvendigheten av å foreta et slikt valg uten å moralisere.
3.Den velmenende pedagogikken bobler frem over alt i filmene, særlig har kanskje de norske fått ord på seg for å moralisere mer enn det som godt er.
4.Hvordan skal man moralisere overfor et menneske som plutselig er blitt en skyteskive og må forsvare seg ?
5.Jeg mener ikke at man skal moralisere overfor det enkelte kunstverk, men kritikeren skal forbeholde seg retten til å moralisere over kunsten generelt.
6.Men det er de unge selv som skal velge, derfor legger vi frem forskjellige samlivsformer, uten å forsøke å moralisere.
7.Men samtidig må man være forsiktig med å moralisere overfor dem som følger spillereglene.
8.Siktemålet med hans satire er å more og oppdra på en gang - endog moralisere.
9.Bl.a. avviste BBC amerikanske forsøk på å" moralisere" visse scener.
10.Det dukker stadig opp advarsler mot å" moralisere" om den nykommersielle journalistikken.
11.Det er" herskerklassen" også, men kanskje ikke i samme grad som for 18 år siden ; mer skeptiske og på vakt overfor oss kritikere fra den" avanserte"," utviklede" verden som har så lett for å dømme og moralisere.
12.Det virker som om forfatterne har vært veldig oppmerksom på at de ikke skulle oppfordre til utskeielser eller moralisere.
13.Jeg mener ikke å moralisere dithen at alle kvinnelige forskere må være banebrytende, men vi må bevisstgjøre vår situasjon, bli i stand til å velge vår retning for fremtiden, fremholdt Hanne Haavind.
14.Jeg tror man gjør feil når man forsøker å moralisere.
15.Man må ha mot nok til lykken, og vi bør rense opp i eget liv i stedet for å moralisere om andres.
Liknende ord

 
 

moralisere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) moraliseremoraliserendemoralisert
Indikativ
1. Presens
jegmoraliserer
dumoraliserer
hanmoraliserer
vimoraliserer
deremoraliserer
demoraliserer
8. Presens perfektum
jeghar moralisert
duhar moralisert
hanhar moralisert
vihar moralisert
derehar moralisert
dehar moralisert
2. Preteritum (Fortid)
jegmoraliserte
dumoraliserte
hanmoraliserte
vimoraliserte
deremoraliserte
demoraliserte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde moralisert
duhadde moralisert
hanhadde moralisert
vihadde moralisert
derehadde moralisert
dehadde moralisert
4a. Presens futurum
jegvil/skal moralisere
duvil/skal moralisere
hanvil/skal moralisere
vivil/skal moralisere
derevil/skal moralisere
devil/skal moralisere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha moralisert
duvil/skal ha moralisert
hanvil/skal ha moralisert
vivil/skal ha moralisert
derevil/skal ha moralisert
devil/skal ha moralisert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle moralisere
duville/skulle moralisere
hanville/skulle moralisere
viville/skulle moralisere
dereville/skulle moralisere
deville/skulle moralisere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha moralisert
duville/skulle ha moralisert
hanville/skulle ha moralisert
viville/skulle ha moralisert
dereville/skulle ha moralisert
deville/skulle ha moralisert
Imperativ
Bekreftende
dumoraliser
viLa oss moralisere
deremoraliser
Nektende
duikke moraliser! (moraliser ikke)
dereikke moraliser! (moraliser ikke)
Dine siste søk