Norsk-Fransk oversettelse av moraliserende

Oversettelse av ordet moraliserende fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

moraliserende på fransk

moraliserende
taleadjektiv sentencieux, moralisateur
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Moraliserende pekefingre og fordømmelse av andre er det verste jeg vet.
2.Nei, jeg representerer ikke noen moraliserende pekefinger for mitt eget vedkommende.
3.Og påvirkningen går ikke alltid i den retning en moraliserende kritiker liker ?
4.Arkitektstanden har i en årrekke gitt avkall på sin oppdragerrolle i estetikk, av frykt for å virke moraliserende eller autoritære.
5.De moraliserende pekefingre i Norge er blitt problematiske, og nettopp derfor er det så provoserende for mange å utfordre disse pekefingermenneskene.
6.For det første er verket uoversiktlig, for det andre er det moraliserende, dessuten er skjønnlitteraturen underprioritert i forhold til kulturhistorien og endelig er verket ikke velskrevet !
7.Handlingen er tynn, til en viss grad moraliserende.
8.Her hersker blant annet en prest med svært moraliserende pekefinger.
9.Hva som trengs, er en offensiv, uten moraliserende overtoner, og med et utbygget hjelpetilbud.
10.I øyeblikket hindrer den påtatte jomfrunalske og moraliserende holdningen til radio og TVreklame dette.
11.Ikke så å forstå at man vil legge større vekt på moraliserende barnefilmer fremfor animasjons og eventyrfilmer ; det kan tvertimot i vår voldelige verden med harde storbymiljøer og isolasjon for mange være særlig behov for gode eventyrfilmer.
12.Jeg har en oppfatning av at barn virker moraliserende på foreldrene i denne sammenheng.
13.Men hvis man skulle falle på å tro at dette er moraliserende, så har man vært for kvikk i tankegangen.
14.Men nå er det min bestemte mening at forfattere ikke bør skrive moraliserende.
15.Serien er underholdende og charmerende, samtidig som den hverken er moraliserende eller sentimental.
16.Uten en moraliserende holdning prøver Springsteen å vise at livet i et moderne industrisamfunn med nødvendighet vil føre menneskene inn i visse situasjoner der de må foreta et bevisst etisk valg.
17.Verket er stramt innsydd i regimetro meninger, det viftes regelmessig med moraliserende pekefingre på vegne av den rette lære.
18.Den belærende og moraliserende tonen i artiklene trer i bakgrunnen til fordel for nyheter og faktiske opplysninger.
19.Domfelte har selv oppfattet det slik at dommeren holdt en nedlatende og moraliserende tone overfor ham.
20.Med denne moraliserende kraftsalve presenterte Gunnar Prestegård, Kristelig Folkepartis førstekandidat ved stortingsvalget i Akershus, sitt politiske budskap for folk i Ski forleden.
21.Nå er legene opptatt av hvordan de kan påvirke andres røkevaner uten å virke moraliserende.
22.Når det gjaldt spørsmålet om byrettsdommer Lund hadde vist en nedlatende og moraliserende holdning, bemerker høyesterettsdommer Aasland at denne kritikken fra forsvareren var gitt en generell form.
23.Og så kunne man bare ta med en moraliserende setning om at" Det er morsomt å lære noe".
24.Radioens røykeavvenningskurs har ikke vært moraliserende.
25.Til slutt vil jeg gjerne få tilføye at vi i utvalget ønsker å være informerende, ikke moraliserende.
Dine siste søk