Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord mortifisere. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

mortifisere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) mortifiseremortifiserendemortifisert
Indikativ
1. Presens
jegmortifiserer
dumortifiserer
hanmortifiserer
vimortifiserer
deremortifiserer
demortifiserer
8. Presens perfektum
jeghar mortifisert
duhar mortifisert
hanhar mortifisert
vihar mortifisert
derehar mortifisert
dehar mortifisert
2. Preteritum (Fortid)
jegmortifiserte
dumortifiserte
hanmortifiserte
vimortifiserte
deremortifiserte
demortifiserte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde mortifisert
duhadde mortifisert
hanhadde mortifisert
vihadde mortifisert
derehadde mortifisert
dehadde mortifisert
4a. Presens futurum
jegvil/skal mortifisere
duvil/skal mortifisere
hanvil/skal mortifisere
vivil/skal mortifisere
derevil/skal mortifisere
devil/skal mortifisere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha mortifisert
duvil/skal ha mortifisert
hanvil/skal ha mortifisert
vivil/skal ha mortifisert
derevil/skal ha mortifisert
devil/skal ha mortifisert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle mortifisere
duville/skulle mortifisere
hanville/skulle mortifisere
viville/skulle mortifisere
dereville/skulle mortifisere
deville/skulle mortifisere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha mortifisert
duville/skulle ha mortifisert
hanville/skulle ha mortifisert
viville/skulle ha mortifisert
dereville/skulle ha mortifisert
deville/skulle ha mortifisert
Imperativ
Bekreftende
dumortifiser
viLa oss mortifisere
deremortifiser
Nektende
duikke mortifiser! (mortifiser ikke)
dereikke mortifiser! (mortifiser ikke)