Norsk-Fransk oversettelse av motorisere

Oversettelse av ordet motorisere fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

motorisere på fransk

motorisere
generellverb motoriser
Liknende ord

 
 

motorisere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) motoriseremotoriserendemotorisert
Indikativ
1. Presens
jegmotoriserer
dumotoriserer
hanmotoriserer
vimotoriserer
deremotoriserer
demotoriserer
8. Presens perfektum
jeghar motorisert
duhar motorisert
hanhar motorisert
vihar motorisert
derehar motorisert
dehar motorisert
2. Preteritum (Fortid)
jegmotoriserte
dumotoriserte
hanmotoriserte
vimotoriserte
deremotoriserte
demotoriserte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde motorisert
duhadde motorisert
hanhadde motorisert
vihadde motorisert
derehadde motorisert
dehadde motorisert
4a. Presens futurum
jegvil/skal motorisere
duvil/skal motorisere
hanvil/skal motorisere
vivil/skal motorisere
derevil/skal motorisere
devil/skal motorisere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha motorisert
duvil/skal ha motorisert
hanvil/skal ha motorisert
vivil/skal ha motorisert
derevil/skal ha motorisert
devil/skal ha motorisert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle motorisere
duville/skulle motorisere
hanville/skulle motorisere
viville/skulle motorisere
dereville/skulle motorisere
deville/skulle motorisere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha motorisert
duville/skulle ha motorisert
hanville/skulle ha motorisert
viville/skulle ha motorisert
dereville/skulle ha motorisert
deville/skulle ha motorisert
Imperativ
Bekreftende
dumotoriser
viLa oss motorisere
deremotoriser
Nektende
duikke motoriser! (motoriser ikke)
dereikke motoriser! (motoriser ikke)
Dine siste søk