Norsk-Fransk oversettelse av motsi

Oversettelse av ordet motsi fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

motsi på fransk

motsi
generellverb démentir
  uttalendeverb se contredire, ne pas concorder
Synonymer for motsi
Avledede ord av motsi
Fler eksempler
1.Det er vanskelig å motsi dem som hevder at selen, som enhver mor, lider av å miste sitt avkom, selv om vi ikke kan registrere det.
2.Fordi det ikke gikk an å motsi ham.
3.Våre forbindelser med USA har aldri vært bedre, fastslår statsminister Shamir i valgkampen, og det er svært vanskelig for Maarach å motsi ham.
4.Det ville være et svik om Kirken idag - av frykt for å konkurrere med eller motsi politiske partier - tier med sitt budskap når den ser urett begått.
5.Et ord kan alltid motsi et annet ord, men hvilket ord kan motsi virkeligheten ?
6.Gerd brukte argumenter, gode argumenter, som ingen til slutt kunne motsi.
7.Han sier selv at han er full av fanden, og jeg skal ikke motsi ham.
8.Hvem tør å motsi dem ?
9.Ikke et menneske vil motsi det og slett ikke busssjåføren fra Frederiksverk.
10.Jeg skal ikke motsi dem.
11.Man ønsker ikke å motsi Washington i en så viktig sak, og man antar at en lav profil kan være gunstig for norsk gasseksport.
12.Og jeg skal ikke motsi ham.
13.Vi fant å måtte motsi det for ikke å legge et uberettiget samvittighetspress på de ansvarlige, som har tungt nok å bære fra før.
14.På bakgrunn av den sterke økonomiske aktivitet skal jeg ikke motsi påstandene.
15.Flertallets hovedbegrunnelse for å motsi kjønnskvotering er at slikt ikke er riktig fordi representasjon i LOs organer i stor grad er fastsatt gjennom valg i de enkelte forbund.
16.For en protestbevegelse av denne karakter er det lettere med en enslig representant, som i regelen unngår å motsi seg selv.
17.Jeg skal ikke motsi at dette er riktig.
18.Man skal være varsom med å motsi kunder som har denne innstillingen.
19.Offiserene kunne miste nødvendig autoritet, hvis tillitsmenn skulle motsi dem på møter.
Liknende ord

 
 

motsi som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) motsimotsiendemotsagt
Indikativ
1. Presens
jegmotsier
dumotsier
hanmotsier
vimotsier
deremotsier
demotsier
8. Presens perfektum
jeghar motsagt
duhar motsagt
hanhar motsagt
vihar motsagt
derehar motsagt
dehar motsagt
2. Preteritum (Fortid)
jegmotsa
dumotsa
hanmotsa
vimotsa
deremotsa
demotsa
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde motsagt
duhadde motsagt
hanhadde motsagt
vihadde motsagt
derehadde motsagt
dehadde motsagt
4a. Presens futurum
jegvil/skal motsi
duvil/skal motsi
hanvil/skal motsi
vivil/skal motsi
derevil/skal motsi
devil/skal motsi
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha motsagt
duvil/skal ha motsagt
hanvil/skal ha motsagt
vivil/skal ha motsagt
derevil/skal ha motsagt
devil/skal ha motsagt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle motsi
duville/skulle motsi
hanville/skulle motsi
viville/skulle motsi
dereville/skulle motsi
deville/skulle motsi
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha motsagt
duville/skulle ha motsagt
hanville/skulle ha motsagt
viville/skulle ha motsagt
dereville/skulle ha motsagt
deville/skulle ha motsagt
Imperativ
Bekreftende
dumotsi
viLa oss motsi
deremotsi
Nektende
duikke motsi! (motsi ikke)
dereikke motsi! (motsi ikke)
Dine siste søk