Norsk-Fransk oversettelse av multinasjonal

Oversettelse av ordet multinasjonal fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

multinasjonal på fransk

multinasjonal
generelladjektiv multinational
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Da så den konkrete oppfølgningen i form av stasjonering av en FNstyrke i området ikke lot seg gjennomføre, bestemte USA seg for på eget initiativ å opprette en multinasjonal styrke.
2.Gudding hadde fortalt Farruggia at denne" forretningsmannen" var en slektning av en velkjent og multinasjonal norsk skipsreder.
3.HVIS mlerne hadde begrunnet sin boikottoppfordring med sedvanlig ubehag over multinasjonal - pilletrillende som annen - industri, hadde vi knapt registrert fenomenet.
4.Landet er en multinasjonal stat og har 120 nasjonaliteter.
5.Men efter disse årene ble han bedt om å undertegne en multinasjonal kontrakt.
6.NORAD har arbeider der, Redd Barna har et lite prosjekt, og der er også et multinasjonal prosjekt - Mahaweli.
7.SovjetUnionen er kanhende det mest fremtredende eksempel på en multinasjonal statsdannelse, som helt opp i vår egen tid har forsterket dette preg ved å oppsluke nye nasjoner uten å spørre om deres egen vilje (" Randstatene").
8.Vi har dannet en multinasjonal organisasjon som skal tenke sikkerhet.
9.De få outsidere har voldt begrepet multinasjonal stor skade.
10.Karlsen har bygget opp en multinasjonal storbedrift, som er blitt markedsleder på en rekke utenlandske markeder.
11.Mafiaen er blitt en umåtelig rik multinasjonal sammenslutning.
12.Men Italia frykter stadig en omorganisering av" den røde terror", og derfor går Italias innenriksminister Oscar Luigi Scalfaro desto bitrere til felts mot de franske myndigheter og hevder at Frankrike med sin liberale eksilpolitikk" huser multinasjonal terrorisme, som når som helst kan slå til overalt i Europa".
13.NATO er også en nødvendig multinasjonal, vestlig ramme om avspennings og fredsbestrebelsene.
Dine siste søk