Norsk-Fransk oversettelse av nøyaktighet

Oversettelse av ordet nøyaktighet fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

nøyaktighet på fransk

nøyaktighet
domsubst. exactitude [f], précision [f]
  arbeidsubst. soin méticuleux [m], minutie [f]
  riktighetsubst. exactitude [f], justesse [f], précision [f]
Synonymer for nøyaktighet
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Oversettelsen skal så vidt mulig være nøyaktig ; men den nøyaktighet som skal tilstrebes, er i første rekke en nøyaktig gjengivelse av tekstens mening og budskap.
2.Først med dagens datateknologi er det blitt mulig å konstruere og produsere slike lykter med tilstrekkelig nøyaktighet.
3.å bli fortrolig med EDB å bli kjent med EDBprogrammets krav til nøyaktighet å erfare at datamaskinen alene ikke kan avgjøre om opplysningene den får er korrekte å oppleve at en datamaskin er avhengig av at programmene er laget spesielt for de enkelte formål.
4.Alle deler av kroppen kan avbildes med stor nøyaktighet.
5.Alle oppdrag han påtok seg, løste han med stor nøyaktighet og grundighet.
6.At forstanderen på laboratoriet, Peter Phillips, er professor i fysikk, burde innebære en viss garanti for vitenskapelig rasjonalitet og nøyaktighet i forskningsarbeidet.
7.Avhandlingen er basert på et instrument som Gjersvik har utviklet, bygget en prototyp av og testet - et instrument som med stor nøyaktighet måler en borekrones hastighet ned gjennom undergrunnen i letingen efter olje og gass.
8.Avstanden mellom de forskjellige undervisningslokaler er målt med den største nøyaktighet, og ut fra en stipulert gjennomsnittlig kjørefart er det beregnet hvor lang tid forflytningene tar.
9.Avstandsmåleren, som har form og vekt som en standard 7 50 kikkert, kan måle avstander til objekter opp til 10 km fra operatøren med en nøyaktighet på fem meter uten bruk av reflektor.
10.Brit Skretting klarer fra 16 til 18 sykler pr. dag - et resultat av lang trening og nitid nøyaktighet.
11.Byråets undersøkelser gir noe høyere nøyaktighet på dette punkt, idet oppgaven for 1981 skriver seg fra intervjuer som ble tatt like efter nevnte valg.
12.Dagens testprogram peker i retning av mindre våpen med øket mobilitet og nøyaktighet.
13.Den kunstneriske helheten består av en rekke detaljer og motiver som i pinlig nøyaktighet og nesten fotografisk gjengivelse er plassert inn i en absurd og irrasjonell sammenheng.
14.Den moderne byggemåten med skrått tretak uten kaldt loft er en komplisert konstruksjon hvor det stilles store krav til nøyaktighet i detaljutførelsen.
15.Denne satellitten har utstyr ombord som kan" fotografere" jordoverflaten på en helt ny måte og med en nøyaktighet på 10 meter i sorthvitt og 20 meter i farver.
16.Det alt overskyggende problem - det må jeg gjenta - er å prøve å gjenskape folks evne til nøyaktighet og nyanserikdom i uttrykkssettet.
17.Det består av to landbaserte sendere / mottagere og virker i realiteten som en god gammeldags krysspeiling, bare med langt større nøyaktighet - faktisk vil ikke avviket overstige 100 meter - avhengig av hvilken vinkel posisjonen måles i.
18.Det er en spillestil som krever en veldig nøyaktighet.
19.Det er ventet at en rekke boringer må utføres i 34 / 4 og 34 / 7 før størrelsen på ressursene med noenlunde nøyaktighet kan fastslås.
20.Det kan være vanskelig å plassere riktig, og krever nøyaktighet.
21.Det krevde en del nøyaktighet for at det skulle bli likt med det som sto igjen.
22.Det lot seg gjøre å lokalisere det med stor nøyaktighet fra luften i det tørre været.
23.Det man ikke kan registrere med nøyaktighet - det ikkeregistrerte forbruk av alkohol - vil forrykke disse tall ganske kraftig.
24.Dette gjør arbeidet vanskelig, og det stiller store krav til teknisk ekspertise og nøyaktighet.
25.Dette kan føre til at nedbøren flere tusen kilometer fra kildeområdet blir sterkt forurenset, men det kan være vanskelig å angi kilden med stor nøyaktighet.
26.Dette skyldes en lavere sikkerhet enn ppillen og at minipillen krever nøyaktighet av brukeren.
27.Dreier, Flintoe, Frich og Tidemand gjengir med stor nøyaktighet bruken av silketørklær.
28.En grunnform gjentas, ikke med matematisk nøyaktighet som i en fraktal, men statistisk så noenlunde.
29.En perfeksjonistisk nøyaktighet forbundet med en intim forståelse for verkets musikalske innhold gav et resultat som komponisten og den tallrike forsamlingen tydeligvis satte pris på.
30.Et atelier med system og nesten petimetrisk nøyaktighet.
Dine siste søk